Truyện Cổ đại

Manh Phi Đãi Gả
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 270
FullQ.5 - Chương 14
Cẩm Thành Mùa Hoa
85 sao
Lượt đọc: 80
Chương 4
Tiểu Thư Đào Hoa
75 sao
Lượt đọc: 810
Chương 27
Siêu Thần Yêu Nghiệt
115 sao
Lượt đọc: 500
Chương 35
Thương Sinh
115 sao
Lượt đọc: 560
Chương 14
Tiến Công Sủng Phi
65 sao
Lượt đọc: 10320
FullChương 273
Tức Phụ Ngận Hung Tàn
84.875 sao
Lượt đọc: 11820
FullChương 87
Bần Tăng
84.875 sao
Lượt đọc: 8600
FullChương 100
Sủng Hồ Thành Phi
115 sao
Lượt đọc: 680
Chương 6
Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu
104.9 sao
Lượt đọc: 10220
Chương 31
Thập Thế Đợi Quân An
115 sao
Lượt đọc: 700
Chương 9
Tiểu Yêu Tinh
115 sao
Lượt đọc: 370
Chương 4
Mộc Quy
105 sao
Lượt đọc: 540
Chương 6
Tần Phu Nhân
65 sao
Lượt đọc: 1690
Chương 10
Mị Công Tử
95 sao
Lượt đọc: 5010
FullChương 32