Truyện Cổ đại

84.875 sao
Lượt đọc: 179
Chương 7
95 sao
Lượt đọc: 1.529
FullChương 194
95 sao
Lượt đọc: 3.079
FullChương 80
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 459
Chương 11
95 sao
Lượt đọc: 10.569
FullChương 69
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3.469
FullChương 121
84.875 sao
Lượt đọc: 5.699
FullChương 58
84.875 sao
Lượt đọc: 1.639
FullChương 25
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.719
FullChương 42
75 sao
Lượt đọc: 2.079
Chương 28
84.875 sao
Lượt đọc: 3.989
FullQ.2 - Chương 73