Truyện Cổ đại

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 330
Chương 47
Khúc Chiết Trong Lòng
105 sao
Lượt đọc: 70
Chương 5
Kế Thê
95 sao
Lượt đọc: 7890
FullChương 365
Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13030
FullChương 131-2
Thanh Lâu - Phá Quân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 680
FullChương 8
Khi Quân Vi Hoàng
65 sao
Lượt đọc: 8660
FullChương 81
Hoàng Huynh Tại Thượng
95 sao
Lượt đọc: 5170
FullChương 28
Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4620
FullChương 89
Nam Xấu Khó Gả
75 sao
Lượt đọc: 10540
FullChương 82
Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5500
FullChương 225
[Đam Mỹ] Thiên Tử
104.9 sao
Lượt đọc: 13990
FullChương 84