Truyện Cổ đại

Điều Tiếu Lệnh
84.875 sao
Lượt đọc: 20
Chương 1
Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
75 sao
Lượt đọc: 470
FullChương 85
Ép Khô Nam Phụ
104.9 sao
Lượt đọc: 1600
FullQ.5 - Chương 70
Kiều Thê Trọng Sinh
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 80
Chương 3
Trọng Sinh Thịnh Sủng
115 sao
Lượt đọc: 190
Chương 5
Tiểu Kiều Thê
75 sao
Lượt đọc: 1300
Chương 26
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 410
Chương 26
Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1500
Chương 40
Ta Mới Là Nữ Chính
65 sao
Lượt đọc: 620
Chương 21
Mẹ Kế Không Dễ Làm
115 sao
Lượt đọc: 291
Chương 8
Thịnh Thế Hắc Liên Hoa
65 sao
Lượt đọc: 1180
Chương 27