Truyện Cổ đại

Tù Thê
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 650
FullChương 6
Đông Phương Đã Bạch
85 sao
Lượt đọc: 40
FullChương 42
Boss Nhà Nông
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 670
Chương 33
Tàn Nô
75 sao
Lượt đọc: 280
FullChương 13
Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi
95 sao
Lượt đọc: 530
Chương 13
Ngày Mai Liền Hòa Ly
104.9 sao
Lượt đọc: 1060
Chương 30
Em Gái Của Gian Thần
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 4200
FullChương 133
Phượng Hoàng Tại Thượng
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 480
FullQ.4 - Chương 172
Trùng Sinh Chi Phúc
85 sao
Lượt đọc: 660
Chương 18
Quân Lâm Dưới Thành
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 270
Chương 12
Văn Thuyết
75 sao
Lượt đọc: 1900
FullChương 102
Gió Cuốn Mây Tan
95 sao
Lượt đọc: 210
Chương 4