Truyện Cổ đại

84.875 sao
Lượt đọc: 571
Chương 23
75 sao
Lượt đọc: 2.562
FullChương 140
75 sao
Lượt đọc: 440
FullChương 18
114.91 sao
Lượt đọc: 1.385
FullChương 46
95 sao
Lượt đọc: 5.140
FullChương 100
75 sao
Lượt đọc: 3.062
FullChương 168
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 743
Chương 45
95 sao
Lượt đọc: 298
Chương 9
115 sao
Lượt đọc: 315
Chương 7
85 sao
Lượt đọc: 4.749
FullQ.18 - Chương 670