Truyện Cổ đại

74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.347
FullChương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2.236
FullChương 111
85 sao
Lượt đọc: 2.003
FullChương 138
104.9 sao
Lượt đọc: 465
FullChương 13
84.875 sao
Lượt đọc: 2.314
FullChương 88
85 sao
Lượt đọc: 2.276
FullChương 93
84.88 sao
Lượt đọc: 2.229
FullChương 99
115 sao
Lượt đọc: 4.714
FullChương 90
84.875 sao
Lượt đọc: 4.082
FullChương 58
Loan Phượng Minh
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.608
Chương 29
Khi Sư Phụ Hắc Hóa
125 sao
Lượt đọc: 2.249
Chương 53
75 sao
Lượt đọc: 874
FullChương 11
65 sao
Lượt đọc: 4.012
FullChương 37
Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về
75 sao
Lượt đọc: 1.256
Chương 23
Mị Quân
104.9 sao
Lượt đọc: 3.354
Chương 22