Truyện Cổ đại

84.875 sao
Lượt đọc: 3.478
FullChương 21
Đại Phụng Đả Canh Nhân
84.875 sao
Lượt đọc: 2.482
Q.1 - Chương 100
Nguyên Long
84.875 sao
Lượt đọc: 2.180
Chương 20
104.9 sao
Lượt đọc: 10.215
FullChương 124
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 8.024
FullChương 126
84.875 sao
Lượt đọc: 7.641
FullChương 81
Thiên Cổ Hận
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.135
Chương 20
94.89 sao
Lượt đọc: 28.603
FullQ.5 - Chương 5
Trà Môn Khuê Tú
85 sao
Lượt đọc: 10.414
Chương 178
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 8.672
FullChương 43
84.875 sao
Lượt đọc: 1.728
FullChương 9
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11.517
FullChương 48
75 sao
Lượt đọc: 11.943
FullQ.5 - Chương 308
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 25.760
FullChương 184-3
Xuân Nhật Yến
75 sao
Lượt đọc: 4.088
Chương 19
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 9.528
FullChương 110