Truyện Cung đấu

65 sao
Lượt đọc: 91
FullChương 44
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 110
FullChương 11
Thương Tiến Tửu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 700
Chương 282
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.730
FullChương 180
85 sao
Lượt đọc: 2.033
FullChương 74
85 sao
Lượt đọc: 1.899
FullChương 160
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 12.529
FullChương 48
105 sao
Lượt đọc: 19.600
FullChương 78
114.91 sao
Lượt đọc: 64.761
FullChương 1350
95 sao
Lượt đọc: 54.977
FullChương 131-2
Phế Hoàng Hậu
84.875 sao
Lượt đọc: 9.662
Chương 17
Đế Hậu
75 sao
Lượt đọc: 8.766
Chương 18
Ta Có Một Bầy Họa Thủy
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 21.395
Chương 168