Truyện Cung đấu

Tiến Công Sủng Phi
65 sao
Lượt đọc: 5980
FullChương 273
Hoa Tàn Hoa Khai
95 sao
Lượt đọc: 10660
FullChương 114
Quy Đức Hầu Phủ
65 sao
Lượt đọc: 640
Chương 10
Quân Lâm Dưới Thành
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3010
Chương 51
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
84.875 sao
Lượt đọc: 4270
FullChương 48
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
104.9 sao
Lượt đọc: 6140
FullChương 66
Ta Mới Là Sủng Phi
85 sao
Lượt đọc: 5380
FullChương 99
Tàng Yêu
75 sao
Lượt đọc: 8000
FullChương 70
Cuộc Chiến Thượng Vị
95 sao
Lượt đọc: 5930
FullChương 99
Tiêu Tương Thủy Sắc
95 sao
Lượt đọc: 7360
FullChương 67
Tương Quý Phi Truyện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 8940
FullChương 191