Truyện Cung đấu

[Ngôn Tình] Mị Hoạn
15 sao
Lượt đọc: 1992
FullChương 68
Cùng Quân Đi Về
15 sao
Lượt đọc: 1776
FullChương 77
Tiểu Hầu Gia
15 sao
Lượt đọc: 2716
FullChương 152
Bạch Phát Hoàng Phi
25 sao
Lượt đọc: 2529
FullChương 118
Giang Sơn Hứa Nhĩ
05 sao
Lượt đọc: 1682
FullChương 92
Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
15 sao
Lượt đọc: 3526
FullChương 256
Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
05 sao
Lượt đọc: 1741
FullChương 70
Làm Phi
05 sao
Lượt đọc: 2778
FullChương 186
Bình Tĩnh Làm Phi
05 sao
Lượt đọc: 2194
FullChương 79
Đích Nữ Vương Phi
15 sao
Lượt đọc: 4362
FullChương 154
Câu Chuyện Nhỏ Của Mật Tần
05 sao
Lượt đọc: 26
FullChương 2