Truyện Cung đấu

105 sao
Lượt đọc: 5.249
FullChương 78
105 sao
Lượt đọc: 13.980
FullChương 1350
95 sao
Lượt đọc: 38.280
FullChương 131-2
Phế Hoàng Hậu
84.875 sao
Lượt đọc: 6.630
Chương 17
Đế Hậu
75 sao
Lượt đọc: 4.740
Chương 18
Ta Có Một Bầy Họa Thủy
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 7.940
Chương 65
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 55.440
FullChương 164-4
Phượng Huyết
95 sao
Lượt đọc: 1.900
Chương 5
65 sao
Lượt đọc: 79.110
FullChương 273
95 sao
Lượt đọc: 33.550
FullChương 114
Quy Đức Hầu Phủ
65 sao
Lượt đọc: 5.030
Chương 15
Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi
84.875 sao
Lượt đọc: 13.550
Chương 34
Độc Nhất Thế Tử Phi
104.9 sao
Lượt đọc: 5.540
Chương 10
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 21.860
FullChương 105
85 sao
Lượt đọc: 27.610
FullChương 126
84.875 sao
Lượt đọc: 19.810
FullChương 48