Truyện Cung đấu

Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13080
FullChương 131-2
Phế Hoàng Hậu
84.875 sao
Lượt đọc: 3370
Chương 17
Đế Hậu
75 sao
Lượt đọc: 2050
Chương 18
Ta Có Một Bầy Họa Thủy
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1180
Chương 22
Công Chúa Thành Vương Phi
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 31570
FullChương 164-4
Phượng Huyết
95 sao
Lượt đọc: 1180
Chương 5
Tiến Công Sủng Phi
65 sao
Lượt đọc: 65510
FullChương 273
Hoa Tàn Hoa Khai
95 sao
Lượt đọc: 24890
FullChương 114
Quy Đức Hầu Phủ
65 sao
Lượt đọc: 2270
Chương 10
Quân Lâm Dưới Thành
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 14300
FullChương 105
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
84.875 sao
Lượt đọc: 11920
FullChương 48
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
114.91 sao
Lượt đọc: 22320
FullChương 66
Ta Mới Là Sủng Phi
85 sao
Lượt đọc: 15790
FullChương 99
Tàng Yêu
75 sao
Lượt đọc: 18140
FullChương 70