Truyện Cung đấu

Công Chúa Thành Vương Phi
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9370
FullChương 164-4
Phượng Huyết
95 sao
Lượt đọc: 660
Chương 5
Tiến Công Sủng Phi
65 sao
Lượt đọc: 35320
FullChương 273
Hoa Tàn Hoa Khai
95 sao
Lượt đọc: 17330
FullChương 114
Quy Đức Hầu Phủ
65 sao
Lượt đọc: 1280
Chương 10
Quân Lâm Dưới Thành
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6910
Chương 90
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
84.875 sao
Lượt đọc: 5840
FullChương 48
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
114.91 sao
Lượt đọc: 13500
FullChương 66
Ta Mới Là Sủng Phi
85 sao
Lượt đọc: 8650
FullChương 99
Tàng Yêu
75 sao
Lượt đọc: 11370
FullChương 70
Cuộc Chiến Thượng Vị
95 sao
Lượt đọc: 9360
FullChương 99
Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu
85 sao
Lượt đọc: 10650
FullChương 79