Truyện Cung đấu

85 sao
Lượt đọc: 1.050
FullChương 74
85 sao
Lượt đọc: 863
FullChương 160
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 10.971
FullChương 48
105 sao
Lượt đọc: 18.196
FullChương 78
114.91 sao
Lượt đọc: 51.082
FullChương 1350
95 sao
Lượt đọc: 52.330
FullChương 131-2
Phế Hoàng Hậu
84.875 sao
Lượt đọc: 9.346
Chương 17
Đế Hậu
75 sao
Lượt đọc: 8.385
Chương 18
Ta Có Một Bầy Họa Thủy
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 19.983
Chương 168
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 69.203
FullChương 164-4
Phượng Huyết
95 sao
Lượt đọc: 2.919
Chương 5
65 sao
Lượt đọc: 96.817
FullChương 273
95 sao
Lượt đọc: 44.779
FullChương 114
Quy Đức Hầu Phủ
65 sao
Lượt đọc: 7.962
Chương 15
Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi
84.875 sao
Lượt đọc: 19.675
Chương 34
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 32.582
FullChương 105