Truyện Đam mỹ

Nghiện Sắc Đẹp
115 sao
Lượt đọc: 220
FullChương 57
ABO- Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
65 sao
Lượt đọc: 550
FullChương 18
Tinh Tinh
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1870
FullChương 77
Đồn Công An Thần Kinh
105 sao
Lượt đọc: 370
FullChương 25
Encore, Encore
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 780
FullChương 38
Hôn Ước Lừa Gạt
104.9 sao
Lượt đọc: 2530
FullChương 78
Xe Bánh Rán
85 sao
Lượt đọc: 650
FullChương 31
[Harry Potter] Ma Vương
65 sao
Lượt đọc: 1350
FullChương 47
Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học
65 sao
Lượt đọc: 640
FullChương 19
Âm Khí Quá Nặng
65 sao
Lượt đọc: 360
FullChương 12
Giản Ninh Xuyên Là Số Một
95 sao
Lượt đọc: 1730
FullChương 114
Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân
65 sao
Lượt đọc: 2930
FullChương 80-2
Bí Mật Của Ảnh Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2920
FullChương 71