Truyện Đam mỹ

105 sao
Lượt đọc: 349
FullChương 124
65 sao
Lượt đọc: 639
FullChương 112
84.875 sao
Lượt đọc: 179
Chương 7
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 609
FullChương 61
104.9 sao
Lượt đọc: 3.559
FullChương 77
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 409
FullChương 20
95 sao
Lượt đọc: 3.079
FullChương 80
105 sao
Lượt đọc: 1.659
FullQ.5 - Chương 14
115 sao
Lượt đọc: 3.319
FullChương 62