Truyện Đam mỹ

Tù Thê
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 650
FullChương 6
Tiệm Quan Tài Trường Sinh
75 sao
Lượt đọc: 610
FullChương 36
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
104.9 sao
Lượt đọc: 270
FullChương 12
Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
65 sao
Lượt đọc: 970
FullChương 16
Đông Phương Đã Bạch
85 sao
Lượt đọc: 40
FullChương 42
Tự Mình Đa Tình
115 sao
Lượt đọc: 2110
FullChương 56
Chín Cách Cầu Sủng
75 sao
Lượt đọc: 2060
FullChương 23
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
75 sao
Lượt đọc: 3180
FullChương 136
Bổn Tọa Cự Tuyệt Câu Dẫn
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1060
FullChương 9
Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2170
FullChương 29
Trúc Mộc Lang Mã
85 sao
Lượt đọc: 5050
FullChương 86
Thần Cố
95 sao
Lượt đọc: 2720
FullChương 100
Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng
85 sao
Lượt đọc: 7040
FullChương 72