Truyện Đam mỹ

Hoàn Lương
104.9 sao
Lượt đọc: 470
FullChương 11
Hắn Không Xứng
95 sao
Lượt đọc: 3170
FullChương 48
Như Khói Như Cát
85 sao
Lượt đọc: 120
FullChương 116
Bằng Lan Giang Nguyệt
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1450
FullChương 60
Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu
105 sao
Lượt đọc: 550
FullChương 38
Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả
85 sao
Lượt đọc: 1590
FullChương 71
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1110
FullChương 98
Âm Dương Nhãn
85 sao
Lượt đọc: 6350
FullChương 92
Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4540
FullChương 33
Hoàng Kim Đài
105 sao
Lượt đọc: 6790
FullChương 85
Chuyện Cũ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 780
FullChương 15
Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
75 sao
Lượt đọc: 3360
FullChương 15
Nhạt Màu
74.43 sao
Lượt đọc: 6040
FullChương 42
Tân Xuân Mãn Ý
95 sao
Lượt đọc: 2850
Chương 25
Trọng Sinh Chi Đế Sư
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9250
FullChương 66
Tiểu Hoa Yêu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2130
Chương 23
Vương Tọa Công Lược Bút Ký
84.875 sao
Lượt đọc: 950
Chương 10-2