Truyện Đam mỹ

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
95 sao
Lượt đọc: 80
FullChương 138
Cẩm Thành Mùa Hoa
85 sao
Lượt đọc: 80
Chương 4
Mèo Trượt Chân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 30
FullChương 31
Cực Quang Trong Mắt
75 sao
Lượt đọc: 410
FullChương 11
Nan Từ
85 sao
Lượt đọc: 10380
FullChương 104
Cẩm Thượng Thiêm Hoa
105 sao
Lượt đọc: 6240
FullChương 74
Chia Tay Một Trăm Ngày
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1140
FullChương 19
Chym To Có Tác CMN Dụng
75 sao
Lượt đọc: 2000
FullChương 43
Trọng Lai Nhất Thứ
104.9 sao
Lượt đọc: 1390
FullChương 85
Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
115 sao
Lượt đọc: 2140
FullQ.1 - Chương 117
Lớp Học Ma Ám
95 sao
Lượt đọc: 160
Chương 19
Chiến Và Hòa
75 sao
Lượt đọc: 340
FullChương 153
Lòng Tham
84.875 sao
Lượt đọc: 790
Chương 21