Truyện Đam mỹ

Tâm Tự Diệu Ngôn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5100
FullChương 56
Ám Sắc Chi Thống
95 sao
Lượt đọc: 40
FullChương 6-2
Thanh Lâu - Phá Quân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 130
FullChương 8
Bệnh Trạng Chiếm Hữu
105 sao
Lượt đọc: 600
FullChương 10
Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
115 sao
Lượt đọc: 2900
FullChương 70
Trà Cam
104.9 sao
Lượt đọc: 4040
FullChương 49
Độc Nhất Vô Nhị Thịnh Sủng
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1630
FullChương 10
Mưu Đồ Đã Lâu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1170
FullChương 21
Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
65 sao
Lượt đọc: 530
FullChương 10
Lương Nhân
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5480
FullChương 47
Ca Ca Tôi Đáng Yêu Nhất Thế Giới
65 sao
Lượt đọc: 1760
FullChương 31
Vô Hạn Trọng Sinh
104.9 sao
Lượt đọc: 3370
FullChương 56
Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ
75 sao
Lượt đọc: 850
FullChương 10
Dạy Học Hữu Nghị
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1750
FullChương 13
Mở Nhầm Cửa Không Gian
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 4230
FullChương 81
Tiểu Nhân Ngư Liên Hôn Kí
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 800
FullChương 13