Truyện Đam mỹ

Không Quen
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4980
FullChương 77
Tiên Sinh Đến Từ 1930
115 sao
Lượt đọc: 4010
FullChương 92
Vụ Bê Bối Khờ Dại
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5140
FullChương 68
Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1120
FullChương 81
Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 19730
FullChương 74
Bạch Nhật Sự Cố
105 sao
Lượt đọc: 3620
FullChương 66
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
65 sao
Lượt đọc: 7430
FullChương 90
Nhất Kiếm Sương Hàn
95 sao
Lượt đọc: 5060
FullChương 163
Lung Linh Ảnh
95 sao
Lượt đọc: 5680
FullChương 22
Pháp Ngoại Tình Duyên
75 sao
Lượt đọc: 1270
FullChương 10
Tinh Quái
75 sao
Lượt đọc: 760
FullChương 19
Ban Ngày Tận Tình
124.92 sao
Lượt đọc: 5530
FullChương 15
Sai Lầm Trong Quá Khứ
65 sao
Lượt đọc: 3540
Chương 22
Thiên Nguyệt
105 sao
Lượt đọc: 240
Chương 6
Ngủ Đông Ngày Hè
75 sao
Lượt đọc: 2010
FullChương 42
Hôn Luyến [ABO]
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11100
FullChương 41