Truyện Đam mỹ

Nỗi Niềm UKE Xấu
105 sao
Lượt đọc: 3950
FullChương 48
Em Và Ác Quỷ
85 sao
Lượt đọc: 2120
FullChương 11-3
Kiếp Đoạn Trường
115 sao
Lượt đọc: 5650
FullChương 25
Tình Yêu Lạ
115 sao
Lượt đọc: 7520
FullChương 61
Những Ngày Tháng Yêu Thầm
75 sao
Lượt đọc: 22460
FullQ.4 - Chương 8
Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí
95 sao
Lượt đọc: 6010
FullChương 15
[Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay
75 sao
Lượt đọc: 2680
FullChương 13
Đừng Kỳ Thị Giống Loài
95 sao
Lượt đọc: 22230
FullChương 138
Cẩm Thành Mùa Hoa
85 sao
Lượt đọc: 1630
Chương 11
Mèo Trượt Chân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 7220
FullChương 31
Cực Quang Trong Mắt
75 sao
Lượt đọc: 2050
FullChương 11
Nan Từ
85 sao
Lượt đọc: 67750
FullChương 104
Cẩm Thượng Thiêm Hoa
105 sao
Lượt đọc: 28290
FullChương 74
Chia Tay Một Trăm Ngày
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7120
FullChương 19
Chym To Có Tác CMN Dụng
75 sao
Lượt đọc: 10950
FullChương 43
Trọng Lai Nhất Thứ
104.9 sao
Lượt đọc: 17820
FullChương 85
Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
115 sao
Lượt đọc: 30400
FullQ.1 - Chương 117
Lớp Học Ma Ám
105 sao
Lượt đọc: 6020
Chương 19
Chiến Và Hòa
75 sao
Lượt đọc: 16270
FullChương 153