Truyện Dị giới

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.519
FullChương 166
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.599
Chương 19
105 sao
Lượt đọc: 9.459
FullChương 137
105 sao
Lượt đọc: 13.980
FullChương 1350
75 sao
Lượt đọc: 7.700
FullQ.5 - Chương 163
75 sao
Lượt đọc: 2.570
FullChương 11
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 6.040
Chương 50
Mạt Thế Chi Card Đại Sư
75 sao
Lượt đọc: 3.230
Chương 19
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
105 sao
Lượt đọc: 8.960
Chương 187
Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.800
Chương 24
Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
104.9 sao
Lượt đọc: 8.080
Chương 47
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 10.890
Chương 191
Mạnh Bà Truy Phu Ký
85 sao
Lượt đọc: 11.150
Chương 71