Truyện Dị giới

Tà Phượng Nghịch Thiên
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5330
FullQ.3 - Chương 144
Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2720
FullChương 424
Manh Thần Tín Đồ
85 sao
Lượt đọc: 4160
FullChương 810
Thợ Săn Tại Dị Giới
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2470
Chương 73
Thương Thiên Tiên Đế
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 5630
FullChương 884
Vũ Nghịch Cửu Thiên
115 sao
Lượt đọc: 5030
FullChương 1394
Thần Cố
95 sao
Lượt đọc: 4330
FullChương 100
Linh Thế Hồn Thần
85 sao
Lượt đọc: 3420
Chương 35
Yêu Hồ Loạn Thế
95 sao
Lượt đọc: 4300
FullChương 143
My Devil! Don't Go
104.9 sao
Lượt đọc: 2890
FullChương 189
Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
115 sao
Lượt đọc: 16030
FullChương 62
Dị Thế Lưu Đày
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 14120
FullChương 660
Luyện Kim Cuồng Triều
115 sao
Lượt đọc: 3980
FullChương 803
Bổn Vương Ở Đây
105 sao
Lượt đọc: 4730
FullChương 86
Ma Long Phiên Thiên
85 sao
Lượt đọc: 4050
FullChương 801