Truyện Dị giới

Thiên Thần Cánh Trắng
114.91 sao
Lượt đọc: 2000
Chương 21
Lạn Kha Kì Duyên
85 sao
Lượt đọc: 2330
Chương 69
Tân Thần Chi Chiến
95 sao
Lượt đọc: 3680
Q.1 - Chương 25
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 2500
Chương 41
Sinh Tồn Sân Thi Đấu
104.9 sao
Lượt đọc: 1460
Chương 24
Văn Minh Vạn Giới
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2340
Chương 33
Tiến Hóa Từ Cây Liễu
115 sao
Lượt đọc: 2740
Chương 21
Dị Giới Siêu Cấp Quán Nét
85 sao
Lượt đọc: 3640
Chương 25
Tà Phượng Nghịch Thiên
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 23060
FullQ.3 - Chương 144
Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 10740
FullChương 424
Manh Thần Tín Đồ
85 sao
Lượt đọc: 14500
FullChương 810
Thợ Săn Tại Dị Giới
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 7190
Chương 77
Thương Thiên Tiên Đế
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 42890
FullChương 884
Vũ Nghịch Cửu Thiên
124.75 sao
Lượt đọc: 108280
FullChương 1394