Truyện Dị giới

105 sao
Lượt đọc: 190
Chương 13
84.875 sao
Lượt đọc: 2.961
FullChương 546
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 6.823
FullChương 116
84.875 sao
Lượt đọc: 2.040
Chương 20
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
95 sao
Lượt đọc: 3.757
Chương 15
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 14.747
FullChương 166
Tuyệt Sắc Đan Tôn
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.775
Chương 26
105 sao
Lượt đọc: 21.453
FullChương 137
114.91 sao
Lượt đọc: 48.904
FullChương 1350