Truyện Dị giới

Phu Nhân Của Ta Là Phượng Hoàng
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 110
FullChương 424
Manh Thần Tín Đồ
85 sao
Lượt đọc: 980
FullChương 810
Thợ Săn Tại Dị Giới
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 860
Chương 37
Thương Thiên Tiên Đế
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3060
FullChương 884
Vũ Nghịch Cửu Thiên
115 sao
Lượt đọc: 2940
FullChương 1394
Thần Cố
95 sao
Lượt đọc: 2720
FullChương 100
Linh Thế Hồn Thần
85 sao
Lượt đọc: 1090
Chương 30
Yêu Hồ Loạn Thế
95 sao
Lượt đọc: 1460
FullChương 143
My Devil! Don't Go
104.9 sao
Lượt đọc: 920
FullChương 189
Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
115 sao
Lượt đọc: 10540
FullChương 62
Dị Thế Lưu Đày
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4970
FullChương 660
Luyện Kim Cuồng Triều
115 sao
Lượt đọc: 2140
FullChương 803
Bổn Vương Ở Đây
105 sao
Lượt đọc: 2920
FullChương 86
Ma Long Phiên Thiên
85 sao
Lượt đọc: 2260
FullChương 801
Đặc Công Hoàng Phi
84.875 sao
Lượt đọc: 1760
FullChương 100
Tối Cường Triệu Hoán Sư
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7840
FullChương 260