Truyện Dị giới

Lão Công Cứ Mãi Xuyên Nhanh
75 sao
Lượt đọc: 240
FullChương 11
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 330
Chương 47
Mạt Thế Chi Card Đại Sư
75 sao
Lượt đọc: 140
Chương 14
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
105 sao
Lượt đọc: 450
Chương 42
Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
104.9 sao
Lượt đọc: 1470
Chương 42
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2230
Chương 109
Mạnh Bà Truy Phu Ký
85 sao
Lượt đọc: 2510
Chương 55
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
84.875 sao
Lượt đọc: 12230
Chương 110
Thiên Thần Cánh Trắng
114.91 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 28
Lạn Kha Kì Duyên
85 sao
Lượt đọc: 9830
Chương 137
Tân Thần Chi Chiến
95 sao
Lượt đọc: 7240
Q.1 - Chương 25