Truyện Dị giới

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 6.041
FullChương 116
84.875 sao
Lượt đọc: 1.769
Chương 20
95 sao
Lượt đọc: 3.457
Chương 15
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 13.792
FullChương 166
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.447
Chương 26
105 sao
Lượt đọc: 20.543
FullChương 137
114.91 sao
Lượt đọc: 46.536
FullChương 1350
75 sao
Lượt đọc: 17.151
FullQ.5 - Chương 163
75 sao
Lượt đọc: 4.011
FullChương 11
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 12.818
Chương 50
Mạt Thế Chi Card Đại Sư
75 sao
Lượt đọc: 6.545
Chương 19
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
105 sao
Lượt đọc: 18.987
Chương 209