Truyện Dị năng

Không Tin Tà
84.875 sao
Lượt đọc: 290
Q.1 - Chương 30
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2120
FullChương 98
Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược
115 sao
Lượt đọc: 8090
FullChương 66
Dưỡng Thi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2390
Chương 36
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
65 sao
Lượt đọc: 10900
FullChương 68
Khi Bác Sĩ Mở Hack
104.9 sao
Lượt đọc: 5640
Chương 89
Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
75 sao
Lượt đọc: 21690
FullChương 134
Giáo Hoàng Phản Nghịch
65 sao
Lượt đọc: 8560
FullChương 102
Đô Thị Lặp Lại Ức Lần
85 sao
Lượt đọc: 2240
Chương 14
Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 64020
FullChương 270
Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2640
Chương 20
Vẫn Thạch Thiên Hàng
84.875 sao
Lượt đọc: 16600
FullChương 70
Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
84.875 sao
Lượt đọc: 3280
Chương 22
Ta Bị Hệ Thống Uỷ Thác Quản Lý
65 sao
Lượt đọc: 9900
FullChương 1166
Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 9990
FullChương 606
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
104.9 sao
Lượt đọc: 4730
Chương 29
  • 1
  • 2
  • 3