Truyện Dị năng

95 sao
Lượt đọc: 229
FullChương 82
104.9 sao
Lượt đọc: 281
Chương 69
105 sao
Lượt đọc: 174
Chương 17
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 697
FullChương 98
104.9 sao
Lượt đọc: 579
FullChương 125
105 sao
Lượt đọc: 256
Chương 20
105 sao
Lượt đọc: 1.461
FullChương 302
74.43 sao
Lượt đọc: 1.285
FullChương 395
105 sao
Lượt đọc: 1.732
Chương 1400
95 sao
Lượt đọc: 361
Chương 17