Truyện Dị năng

64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.089
FullChương 51
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.599
Chương 19
85 sao
Lượt đọc: 3.669
Chương 31
105 sao
Lượt đọc: 9.459
FullChương 137
104.9 sao
Lượt đọc: 2.659
FullChương 31
105 sao
Lượt đọc: 13.980
FullChương 1350
75 sao
Lượt đọc: 7.700
FullQ.5 - Chương 163
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
105 sao
Lượt đọc: 7.290
Chương 52
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 16.250
FullChương 81
Vạn Năng Số Liệu
85 sao
Lượt đọc: 5.920
Chương 37
Cố Chấp Trong Lòng Anh
115 sao
Lượt đọc: 11.520
Chương 27
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 10.890
Chương 191
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 41.410
FullChương 358
Biến Dị Nhờ Virus
105 sao
Lượt đọc: 1.750
Chương 8
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc
84.875 sao
Lượt đọc: 14.390
Chương 143
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 20.380
FullQ.2 - Chương 103
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4