Truyện Dị năng

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
35 sao
Lượt đọc: 2550
FullChương 205
Ai Cho Anh Mắng Em?!
15 sao
Lượt đọc: 2333
FullChương 128
Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính
05 sao
Lượt đọc: 3610
FullQ.2 - Chương 13
Tội Này, Tôi Không Nhận
05 sao
Lượt đọc: 1981
FullChương 175
Bẩy Đêm Ma Mị
05 sao
Lượt đọc: 1156
FullChương 29
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
15 sao
Lượt đọc: 10260
FullChương 1139
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
05 sao
Lượt đọc: 2097
FullQ.19 - Chương 1
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
05 sao
Lượt đọc: 3124
FullQ.19 - Chương 2