Truyện Dị năng

Mở Nhầm Cửa Không Gian
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5870
FullChương 81
Vạn Năng Số Liệu
85 sao
Lượt đọc: 1270
Chương 37
Cố Chấp Trong Lòng Anh
115 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 27
Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2230
Chương 109
Mạt Thế Chi Phế Vật
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 24500
FullChương 358
Biến Dị Nhờ Virus
105 sao
Lượt đọc: 630
Chương 8
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc
84.875 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 96
Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 12180
FullQ.2 - Chương 103
Song Liêm Đoạt Mệnh
114.91 sao
Lượt đọc: 3440
Chương 50
Không Tin Tà
84.875 sao
Lượt đọc: 4350
Q.1 - Chương 49
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 13290
FullChương 98
Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược
115 sao
Lượt đọc: 14760
FullChương 66
Dưỡng Thi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6280
Chương 36
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
65 sao
Lượt đọc: 16880
FullChương 68
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào
115 sao
Lượt đọc: 10530
Chương 63
Khi Bác Sĩ Mở Hack
104.9 sao
Lượt đọc: 11210
Chương 89
  • 1
  • 2
  • 3