Truyện Dị năng

114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 99
Chương 21
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 509
FullChương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 699
FullChương 104
84.875 sao
Lượt đọc: 119
FullChương 63
114.91 sao
Lượt đọc: 2.039
Chương 40
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 11.519
FullChương 61
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5.879
FullChương 33
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 9.219
FullChương 51
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5.979
Chương 26
85 sao
Lượt đọc: 8.919
Chương 31
105 sao
Lượt đọc: 19.049
FullChương 137
104.9 sao
Lượt đọc: 7.199
FullChương 31
105 sao
Lượt đọc: 42.580
FullChương 1350
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4