Truyện Dị năng

74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 927
Chương 31
104.9 sao
Lượt đọc: 538
FullQ.2 - Chương 49
84.875 sao
Lượt đọc: 2.961
FullChương 546
85 sao
Lượt đọc: 766
FullChương 160
105 sao
Lượt đọc: 955
FullChương 94
104.9 sao
Lượt đọc: 1.834
FullChương 433
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 700
FullChương 58
104.9 sao
Lượt đọc: 401
Chương 14
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 970
Chương 54
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.109
FullChương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1.594
FullChương 111
84.875 sao
Lượt đọc: 1.314
FullChương 63
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 764
FullChương 10