Truyện Điền văn

Cẩm Thành Mùa Hoa
85 sao
Lượt đọc: 80
Chương 4
Xuyên Việt Chi Tiên Sinh
75 sao
Lượt đọc: 13520
FullChương 134
Giờ Đang Nơi Đâu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2980
Q.1 - Chương 61
Thị Tỉnh
115 sao
Lượt đọc: 6680
FullChương 48
Đông Phương Đã Bạch
85 sao
Lượt đọc: 3890
FullChương 42
Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3000
FullChương 40
Nông Kiều Có Phúc
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 910
Chương 14
Không Biết Vị
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5130
FullChương 35
Bước Chân Đêm
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 320
FullChương 3
Hiền Thê Ngốc Nghếch
104.9 sao
Lượt đọc: 13670
FullChương 175
Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào
75 sao
Lượt đọc: 7380
FullChương 110
Hào Môn Sủng Hôn
65 sao
Lượt đọc: 10370
FullChương 78
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
95 sao
Lượt đọc: 4380
FullChương 27
Dị Thế Lưu Đày
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 17400
FullChương 660