Truyện Điền văn

Đông Phương Đã Bạch
85 sao
Lượt đọc: 40
FullChương 42
Kế Hoạch Dưỡng Thành Ca Hậu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 880
FullChương 40
Nông Kiều Có Phúc
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 60
Chương 7
Không Biết Vị
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2480
FullChương 35
Bước Chân Đêm
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 140
FullChương 3
Hiền Thê Ngốc Nghếch
104.9 sao
Lượt đọc: 9520
FullChương 175
Hào Môn Sủng Hôn
65 sao
Lượt đọc: 4340
FullChương 78
Ta Nổi Tiếng Khắp Đế Quốc
95 sao
Lượt đọc: 1730
FullChương 27
Dị Thế Lưu Đày
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4970
FullChương 660
Hàng Xóm
105 sao
Lượt đọc: 920
FullChương 13
Nha! Có Bầu Rồi!
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3660
FullChương 74
Xuyên Qua Thành Nông Phụ
84.875 sao
Lượt đọc: 2900
FullChương 59
Thứ Xuất Thứ Xuất
85 sao
Lượt đọc: 2340
FullChương 87
Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
104.9 sao
Lượt đọc: 2320
FullChương 100
Vợ Bé Nhỏ
95 sao
Lượt đọc: 1320
FullChương 13
Trọng Sinh Thành Liệp Báo
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1550
FullChương 100
Nước Chát Chấm Đậu Hũ
95 sao
Lượt đọc: 1960
FullChương 59