Truyện Đô thị

105 sao
Lượt đọc: 10.003
FullQ.25 - Chương 51
84.875 sao
Lượt đọc: 7.424
FullChương 39
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 7.151
FullChương 37
75 sao
Lượt đọc: 5.125
FullChương 56
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 9.705
FullChương 75
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 16.005
FullChương 36
84.875 sao
Lượt đọc: 16.551
FullChương 97
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 12.583
FullChương 76
84.875 sao
Lượt đọc: 21.206
FullChương 127
105 sao
Lượt đọc: 12.702
FullChương 63
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 6.140
FullChương 55
84.875 sao
Lượt đọc: 1.276
Chương 3
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.901
Chương 16
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7.027
Chương 36
105 sao
Lượt đọc: 5.121
Chương 29