Truyện Đoản văn

Mèo Trượt Chân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 30
FullChương 31
Chia Tay Một Trăm Ngày
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1140
FullChương 19
Bình An
95 sao
Lượt đọc: 970
Chương 25
Chiếc Lọ Cầu Vồng
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1890
FullChương 23
Ngộ Nhận
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1850
FullChương 15
Lục Dục
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1570
Chương 1
Hai Cậu Trúc Mã
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 6250
FullChương 41
Bổn Tọa Cự Tuyệt Câu Dẫn
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2550
FullChương 9
Không Biết Vị
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5130
FullChương 35
Chấp Mê
115 sao
Lượt đọc: 1640
FullChương 8
Tiểu Thế Tử
104.9 sao
Lượt đọc: 2260
FullChương 11
Vợ Bé Nhỏ
95 sao
Lượt đọc: 3160
FullChương 13
Beauty & The Beast
95 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 5