Truyện đọc nhiều

494.78 sao
Lượt đọc: 8.651.903
FullChương 2165
174.94 sao
Lượt đọc: 5.045.914
FullChương 1992
204.5 sao
Lượt đọc: 3.865.933
FullChương 1497
134.69 sao
Lượt đọc: 3.564.253
FullChương 2416
214.86 sao
Lượt đọc: 2.766.038
FullChương 2038
114.27 sao
Lượt đọc: 2.186.696
FullChương 3913
54.2 sao
Lượt đọc: 972.225
FullChương 3612
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 962.410
FullChương 1887
124.92 sao
Lượt đọc: 603.380
FullChương 3457
134.92 sao
Lượt đọc: 596.580
FullChương 117
124.75 sao
Lượt đọc: 573.260
FullChương 1394
94.56 sao
Lượt đọc: 534.780
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
973.72 sao
Lượt đọc: 533.238
FullChương 3
104.9 sao
Lượt đọc: 517.770
FullChương 376
84.63 sao
Lượt đọc: 511.109
FullChương 53
84.38 sao
Lượt đọc: 442.490
FullChương 270