Truyện đọc nhiều

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
124.92 sao
Lượt đọc: 874573
FullChương 2416
Phi Thiên
84 sao
Lượt đọc: 788416
FullChương 3913
Vợ Boss Là Công Chúa
114.45 sao
Lượt đọc: 734723
FullChương 1497
Độc Tôn Tam Giới
54.2 sao
Lượt đọc: 424755
FullChương 3612
Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
105 sao
Lượt đọc: 358554
FullChương 1992
Boss Là Nữ Phụ
134.92 sao
Lượt đọc: 315128
FullChương 2038
Vô Tận Đan Điền
144.93 sao
Lượt đọc: 284560
FullChương 3634
Đế Vương Sủng Ái
174.94 sao
Lượt đọc: 193306
FullChương 659
Cha Và Con Gái Tình Thâm
333.91 sao
Lượt đọc: 141668
FullChương 3
Quỷ Vương Tuyệt Sủng
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 123800
FullChương 1887
Thí Thiên Đao
05 sao
Lượt đọc: 118190
FullChương 2725
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
15 sao
Lượt đọc: 106365
FullChương 1386
Chồng Yêu Là Quỷ
45 sao
Lượt đọc: 103826
FullChương 377-2
Người Vợ Nô Lệ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 86240
FullChương 197
Bổ Thiên Ký
104.9 sao
Lượt đọc: 86160
FullChương 384
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
25 sao
Lượt đọc: 82286
FullChương 535
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
15 sao
Lượt đọc: 80333
FullChương 2383
Tu La Đế Tôn
95 sao
Lượt đọc: 72210
FullChương 1662