Truyện đọc nhiều

814.56 sao
Lượt đọc: 12.033.353
FullChương 2165
1004.63 sao
Lượt đọc: 7.232.986
FullChương 2038
314.39 sao
Lượt đọc: 5.881.581
FullChương 1497
264.81 sao
Lượt đọc: 5.642.569
FullChương 1992
144.71 sao
Lượt đọc: 4.276.566
FullChương 2416
114.27 sao
Lượt đọc: 2.313.515
FullChương 3913
243.96 sao
Lượt đọc: 1.109.995
FullChương 549
124.92 sao
Lượt đọc: 1.076.522
FullChương 1887
54.2 sao
Lượt đọc: 1.007.665
FullChương 3612
24.5 sao
Lượt đọc: 988.893
FullChương 1386
144.93 sao
Lượt đọc: 736.059
FullChương 3634
124.92 sao
Lượt đọc: 687.045
FullChương 3457
94.56 sao
Lượt đọc: 685.236
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
144.86 sao
Lượt đọc: 638.000
FullChương 117
104.3 sao
Lượt đọc: 621.594
FullChương 53
124.75 sao
Lượt đọc: 618.537
FullChương 1394
25 sao
Lượt đọc: 561.862
FullChương 713
124.92 sao
Lượt đọc: 548.037
FullChương 376