Truyện đọc nhiều

474.77 sao
Lượt đọc: 7.124.283
FullChương 2165
174.94 sao
Lượt đọc: 4.628.984
FullChương 1992
134.69 sao
Lượt đọc: 3.218.103
FullChương 2416
194.47 sao
Lượt đọc: 2.854.103
FullChương 1497
104.2 sao
Lượt đọc: 1.889.046
FullChương 3913
184.89 sao
Lượt đọc: 1.188.898
FullChương 2038
54.2 sao
Lượt đọc: 858.875
FullChương 3612
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 705.070
FullChương 1887
144.93 sao
Lượt đọc: 565.470
FullChương 3634
114.91 sao
Lượt đọc: 551.680
FullChương 3457
134.92 sao
Lượt đọc: 529.010
FullChương 117
963.71 sao
Lượt đọc: 517.058
FullChương 3
84.63 sao
Lượt đọc: 440.349
FullChương 53
124.75 sao
Lượt đọc: 414.630
FullChương 1394
184.94 sao
Lượt đọc: 384.776
FullChương 659
23 sao
Lượt đọc: 356.811
FullChương 64
84.38 sao
Lượt đọc: 347.920
FullChương 270