Truyện đọc nhiều

Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
124.92 sao
Lượt đọc: 1508913
FullChương 2416
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
324.78 sao
Lượt đọc: 1336023
FullChương 2165
Vợ Boss Là Công Chúa
114.45 sao
Lượt đọc: 1107133
FullChương 1497
Phi Thiên
94.11 sao
Lượt đọc: 1077656
FullChương 3913
Độc Tôn Tam Giới
54.2 sao
Lượt đọc: 651295
FullChương 3612
Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
105 sao
Lượt đọc: 477774
FullChương 1992
Vô Tận Đan Điền
144.93 sao
Lượt đọc: 402300
FullChương 3634
Boss Là Nữ Phụ
134.92 sao
Lượt đọc: 355268
FullChương 2038
Quỷ Vương Tuyệt Sủng
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 308970
FullChương 1887
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
105 sao
Lượt đọc: 265420
FullChương 3457
Cha Và Con Gái Tình Thâm
483.81 sao
Lượt đọc: 260228
FullChương 3
Đế Vương Sủng Ái
174.94 sao
Lượt đọc: 250466
FullChương 659
Thuần Chủ
75 sao
Lượt đọc: 177919
Chương 39
Thí Thiên Đao
05 sao
Lượt đọc: 173140
FullChương 2725
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
15 sao
Lượt đọc: 163053
FullChương 2383
Chồng Yêu Là Quỷ
45 sao
Lượt đọc: 162646
FullChương 377-2
Địa Ngục Trần Gian
114.55 sao
Lượt đọc: 158560
FullChương 158
Anh Rể Không Chịu Buông Tay
15 sao
Lượt đọc: 148151
FullChương 64
Bổ Thiên Ký
114.91 sao
Lượt đọc: 145560
FullChương 384