Truyện đọc nhiều

594.76 sao
Lượt đọc: 9.836.312
FullChương 2165
674.61 sao
Lượt đọc: 5.959.360
FullChương 2038
224.77 sao
Lượt đọc: 5.272.757
FullChương 1992
254.44 sao
Lượt đọc: 4.995.340
FullChương 1497
144.71 sao
Lượt đọc: 3.986.764
FullChương 2416
114.27 sao
Lượt đọc: 2.269.250
FullChương 3913
114.91 sao
Lượt đọc: 1.019.089
FullChương 1887
54.2 sao
Lượt đọc: 993.149
FullChương 3612
183.89 sao
Lượt đọc: 735.959
FullChương 549
144.93 sao
Lượt đọc: 730.399
FullChương 3634
124.92 sao
Lượt đọc: 658.180
FullChương 3457
144.86 sao
Lượt đọc: 622.396
FullChương 117
94.56 sao
Lượt đọc: 611.876
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
124.75 sao
Lượt đọc: 596.633
FullChương 1394
84.63 sao
Lượt đọc: 544.602
FullChương 53
114.91 sao
Lượt đọc: 539.616
FullChương 376
993.71 sao
Lượt đọc: 535.904
FullChương 3