Truyện đọc nhiều

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
394.79 sao
Lượt đọc: 2864753
FullChương 2165
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
134.69 sao
Lượt đọc: 2464533
FullChương 2416
Vợ Boss Là Công Chúa
154.6 sao
Lượt đọc: 1545813
FullChương 1497
Phi Thiên
104.2 sao
Lượt đọc: 1529586
FullChương 3913
Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
125 sao
Lượt đọc: 1455954
FullChương 1992
Độc Tôn Tam Giới
54.2 sao
Lượt đọc: 728565
FullChương 3612
Quỷ Vương Tuyệt Sủng
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 550970
FullChương 1887
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
105 sao
Lượt đọc: 511210
FullChương 3457
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
15 sao
Lượt đọc: 484425
FullChương 1386
Vô Tận Đan Điền
144.93 sao
Lượt đọc: 462440
FullChương 3634
Cha Và Con Gái Tình Thâm
843.74 sao
Lượt đọc: 461068
FullChương 3
Boss Là Nữ Phụ
134.92 sao
Lượt đọc: 460098
FullChương 2038
Thuần Chủ
84.63 sao
Lượt đọc: 338669
Chương 49
Đế Vương Sủng Ái
174.94 sao
Lượt đọc: 316646
FullChương 659
Anh Rể Không Chịu Buông Tay
23 sao
Lượt đọc: 287831
FullChương 64
Địa Ngục Trần Gian
124.58 sao
Lượt đọc: 263560
Chương 170
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
15 sao
Lượt đọc: 237663
FullChương 2383