Truyện Gia đấu

Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13080
FullChương 131-2
Đích Nữ Vô Song
105 sao
Lượt đọc: 27280
FullChương 316
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
84.875 sao
Lượt đọc: 7360
Chương 41
Công Chúa Thành Vương Phi
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 31570
FullChương 164-4
Manh Phi Đãi Gả
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 28160
FullQ.5 - Chương 14
Đích Trưởng Nữ
84.875 sao
Lượt đọc: 19090
FullChương 265
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
114.91 sao
Lượt đọc: 22320
FullChương 66
Nước Chát Chấm Đậu Hũ
95 sao
Lượt đọc: 15610
FullChương 59
Bỏ Ta Còn Ai
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 14540
FullChương 100
Ngọc Bội Thái Tử Gia
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 7007
Chương 29
Đổi Mệnh
115 sao
Lượt đọc: 14602
Chương 50
Độc Sủng Kiều Thê
55 sao
Lượt đọc: 1537
Chương 3
Đích Nữ Vương Phi
15 sao
Lượt đọc: 32472
FullChương 154
Thê Tử Của Bạo Quân
15 sao
Lượt đọc: 28743
FullChương 114
Thế Nào Là Hiền Thê
05 sao
Lượt đọc: 26541
FullChương 123
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
15 sao
Lượt đọc: 18233
FullQ.7 - Chương 66
Trọng Sinh Tầm An
05 sao
Lượt đọc: 24775
FullChương 120