Truyện Gia đấu

Đích Trưởng Nữ
84.875 sao
Lượt đọc: 2050
FullChương 265
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
104.9 sao
Lượt đọc: 2860
FullChương 66
Nước Chát Chấm Đậu Hũ
95 sao
Lượt đọc: 1960
FullChương 59
Bỏ Ta Còn Ai
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1550
FullChương 100
Ngọc Bội Thái Tử Gia
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1317
Chương 21
Đổi Mệnh
115 sao
Lượt đọc: 2352
Chương 50
Độc Sủng Kiều Thê
55 sao
Lượt đọc: 367
Chương 3
Đích Nữ Vương Phi
15 sao
Lượt đọc: 9702
FullChương 154
Thê Tử Của Bạo Quân
15 sao
Lượt đọc: 9643
FullChương 114
Thế Nào Là Hiền Thê
05 sao
Lượt đọc: 6711
FullChương 123
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
15 sao
Lượt đọc: 5233
FullQ.7 - Chương 66
Trọng Sinh Tầm An
05 sao
Lượt đọc: 6005
FullChương 120