Truyện Hài hước

Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13080
FullChương 131-2
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
105 sao
Lượt đọc: 450
Chương 42
Nhật Lệ
95 sao
Lượt đọc: 1830
FullChương 88
Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5500
FullChương 225
Trả Nợ
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 6400
FullChương 60
Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
104.9 sao
Lượt đọc: 1470
Chương 42
Nữ Hoàng La Hét
104.9 sao
Lượt đọc: 810
Chương 19
Công Chúa, Ngoan Một Chút
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 12160
FullChương 68