Truyện Hài hước

Gió Nửa Ngoại
104.9 sao
Lượt đọc: 510
Chương 5
Lưỡng Triều Hoàng Hậu
65 sao
Lượt đọc: 850
Chương 15
Ăn No Sao
84.875 sao
Lượt đọc: 870
Chương 7
Tiểu Hoa Yêu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2140
Chương 23
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
84.875 sao
Lượt đọc: 4880
Chương 89
Tình Yêu Lạ
115 sao
Lượt đọc: 5290
FullChương 61
Công Tước
95 sao
Lượt đọc: 12660
FullChương 1519
Đường Vào Yêu
75 sao
Lượt đọc: 2510
FullChương 29
Chym To Có Tác CMN Dụng
75 sao
Lượt đọc: 8340
FullChương 43
Siêu Thần Yêu Nghiệt
115 sao
Lượt đọc: 8320
Chương 80
Vợ Yêu Đến Rồi!!!
95 sao
Lượt đọc: 25460
FullChương 46
Trộm Tâm
95 sao
Lượt đọc: 2840
Chương 23
Gái Xấu Công Sở
75 sao
Lượt đọc: 4430
FullChương 37
Diệp Diệp Hồ Lai
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3820
Chương 44