Truyện Hài hước

105 sao
Lượt đọc: 1.299
FullChương 1732
115 sao
Lượt đọc: 1.769
FullChương 83
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.619
FullChương 42
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3.269
FullChương 74
84.875 sao
Lượt đọc: 6.169
FullChương 127
65 sao
Lượt đọc: 689
Chương 14
84.875 sao
Lượt đọc: 359
Chương 3
84.875 sao
Lượt đọc: 3.369
FullQ.2 - Chương 73
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.029
Chương 10
104.9 sao
Lượt đọc: 2.849
FullChương 100
104.9 sao
Lượt đọc: 3.229
FullChương 110
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.819
FullChương 60
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4.099
FullChương 33
105 sao
Lượt đọc: 8.209
FullChương 96
65 sao
Lượt đọc: 5.689
FullChương 48