Truyện hoàn thành

114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 260.620
FullChương 268
104.9 sao
Lượt đọc: 449
FullChương 77
85 sao
Lượt đọc: 99
FullChương 12
105 sao
Lượt đọc: 1.299
FullChương 1732
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 149
FullChương 99
105 sao
Lượt đọc: 649
FullQ.25 - Chương 51
95 sao
Lượt đọc: 1.119
FullChương 194
75 sao
Lượt đọc: 1.819
FullChương 95
84.875 sao
Lượt đọc: 1.269
FullChương 39
104.9 sao
Lượt đọc: 1.019
FullChương 56
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.529
FullChương 37