Truyện hoàn thành

Trước Ngày Gặp Em
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2950
FullChương 24
Yêu Nhầm Bạn Thân
94.89 sao
Lượt đọc: 5270
FullChương 17
Yêu Một Người Đã Có Vợ
84.75 sao
Lượt đọc: 3990
FullChương 22
Hoàng Kim Đài
105 sao
Lượt đọc: 12490
FullChương 85
Âm Mưu Em Chồng
115 sao
Lượt đọc: 9930
FullChương 43
Nhân Tình Người Cũ
115 sao
Lượt đọc: 1840
FullChương 33
Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược
115 sao
Lượt đọc: 8590
FullChương 66
Chuyện Cũ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1260
FullChương 15
Nhạt Màu
74.43 sao
Lượt đọc: 10580
FullChương 42
Làm Nô
55 sao
Lượt đọc: 19395
FullChương 67
Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 31310
FullChương 90
Bình An
95 sao
Lượt đọc: 3390
FullChương 44
Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
85 sao
Lượt đọc: 2750
FullChương 27
Trọng Sinh Chi Đế Sư
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 12360
FullChương 66
Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
104.9 sao
Lượt đọc: 2500
FullChương 60