Truyện Huyền huyễn

Tiệm Quan Tài Trường Sinh
75 sao
Lượt đọc: 610
FullChương 36
Đột Nhiên Vô Địch
105 sao
Lượt đọc: 550
FullChương 586
Luyện Kiếm
115 sao
Lượt đọc: 40
Chương 2
Boss Nhà Nông
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 370
Chương 33
Chư Thiên Chi Chủ
75 sao
Lượt đọc: 260
FullChương 579
Tu La Đế Tôn
95 sao
Lượt đọc: 1490
FullChương 1662
Bức Thư Từ Địa Ngục
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 320
Chương 26
Người Chồng Yêu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1340
FullChương 251
Quỷ Chú
104.9 sao
Lượt đọc: 1270
FullChương 2433
Ai Lĩnh Khen Thưởng Của Ta
104.9 sao
Lượt đọc: 1120
FullChương 287
Quỷ Vương Tuyệt Sủng
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 10320
FullChương 1887
Mục Thần Ký
84.875 sao
Lượt đọc: 1920
FullHỏi - Đáp Bản Hoà..
Thương Thiên Tiên Đế
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2990
FullChương 884
Phụng Thần
65 sao
Lượt đọc: 260
Q.1 - Chương 5
Mộc Tiên Ký
104.9 sao
Lượt đọc: 2440
FullChương 277
Ta Không Muốn Nghịch Thiên A
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2050
FullChương 660
Quân Tử Trường Quyết
65 sao
Lượt đọc: 1440
FullChương 174