Truyện Huyền huyễn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
105 sao
Lượt đọc: 460
Chương 19
Nhất Đại Tông Sư
124.92 sao
Lượt đọc: 30
Chương 11
Lâm Vũ Thiên Hạ
85 sao
Lượt đọc: 660
FullChương 364
Cửu Thiên
84.875 sao
Lượt đọc: 0
Chương 6
Tiên Đạo Bất Chính
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 500
Chương 22
Quỷ Sông
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 920
FullQ.2 - Chương 22
Thần Chiến Triều Trần
105 sao
Lượt đọc: 120
Q.1 - Chương 20
Chuyện Khuya
85 sao
Lượt đọc: 1160
FullChương 53
Giáo Hoàng Phản Nghịch
65 sao
Lượt đọc: 2910
FullChương 102
Ngư Hương Tứ Dật
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1660
FullChương 59
Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
84.875 sao
Lượt đọc: 1140
Chương 23
Tiệm Ăn Của Quỷ
105 sao
Lượt đọc: 1010
Chương 27-2
Ảnh Thất Cơ
85 sao
Lượt đọc: 380
Chương 9
Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 4990
FullChương 270