Truyện Huyền huyễn

Thiên Sư Không Xem Bói
65 sao
Lượt đọc: 460
Chương 30
Không Tin Tà
84.875 sao
Lượt đọc: 290
Q.1 - Chương 30
Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 330
Chương 29
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2120
FullChương 98
Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
104.9 sao
Lượt đọc: 2000
FullChương 60
Tầm Thần Tuyệt Lộ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1270
Chương 48
Phụng Chỉ Béo Phì
85 sao
Lượt đọc: 8190
FullChương 82
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
84.875 sao
Lượt đọc: 5390
Chương 101
Dưỡng Thi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2030
Chương 36
Vô Hạn Giả Thiết
85 sao
Lượt đọc: 1000
Chương 18
Lâm Uyên Hành
84.875 sao
Lượt đọc: 1100
Chương 35
Thiên Thần Cánh Trắng
114.91 sao
Lượt đọc: 2000
Chương 21
Lạn Kha Kì Duyên
85 sao
Lượt đọc: 2330
Chương 69
Mạt Thế Chi Cô Thành
65 sao
Lượt đọc: 1440
Chương 19
Tân Thần Chi Chiến
95 sao
Lượt đọc: 3680
Q.1 - Chương 25