Truyện khác

80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 70
Chương 6
Cố Chấp Trong Lòng Anh
115 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 27
Phong Đao
65 sao
Lượt đọc: 2560
FullChương 213
Người Hầu Hoàn Mỹ
104.8 sao
Lượt đọc: 10140
FullChương 59
Minh Hôn - Cương Thi Thân Nương
105 sao
Lượt đọc: 1570
FullChương 20
Tùng Hoa
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3700
FullChương 28
Chú À, Tôi Yêu Chú
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 12440
FullChương 27
Tiên Sinh Đến Từ 1930
115 sao
Lượt đọc: 7750
FullChương 92
Tinh Quái
75 sao
Lượt đọc: 1430
FullChương 19
Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 12180
FullQ.2 - Chương 103
Gian Thần
115 sao
Lượt đọc: 5630
FullChương 20
Không Thay Đổi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 10850
FullChương 40
Thiên Sư Không Xem Bói
65 sao
Lượt đọc: 6270
Chương 44
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 4350
Chương 63
Bản Sao Tình Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11110
FullChương 36
Hoàn Lương
104.9 sao
Lượt đọc: 3420
FullChương 11