Truyện Khoa huyễn

Pokemon Master
105 sao
Lượt đọc: 200
Mưu Đồ Đã Lâu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2120
FullChương 21
Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
65 sao
Lượt đọc: 1020
FullChương 10
Mở Nhầm Cửa Không Gian
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5870
FullChương 81
Người Hầu Hoàn Mỹ
104.8 sao
Lượt đọc: 10140
FullChương 59
Livestream Siêu Kinh Dị
115 sao
Lượt đọc: 5190
Chương 57
Biến Dị Nhờ Virus
105 sao
Lượt đọc: 630
Chương 8
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc
84.875 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 96
Song Liêm Đoạt Mệnh
114.91 sao
Lượt đọc: 3440
Chương 50
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 4350
Chương 63
Bản Sao Tình Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11110
FullChương 36
Âm Dương Nhãn
85 sao
Lượt đọc: 21740
FullChương 92
Tầm Thần Tuyệt Lộ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5990
Chương 69