Truyện Khoa huyễn

Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 470
Chương 29
Bản Sao Tình Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3300
Chương 31
Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả
85 sao
Lượt đọc: 4090
FullChương 71
Âm Dương Nhãn
85 sao
Lượt đọc: 13150
FullChương 92
Tầm Thần Tuyệt Lộ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1270
Chương 48
Tiểu Hoa Yêu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2180
Chương 25
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
84.875 sao
Lượt đọc: 5390
Chương 101
Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 4360
Q.1 - Chương 45
Vô Hạn Giả Thiết
85 sao
Lượt đọc: 1000
Chương 18
Mạt Thế Chi Cô Thành
65 sao
Lượt đọc: 1440
Chương 19
Chư Giới Tận Thế Online
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 810
Chương 12
Văn Minh Vạn Giới
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2340
Chương 33