Truyện Kiếm hiệp

105 sao
Lượt đọc: 145
Chương 17
84.875 sao
Lượt đọc: 115
Chương 6
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 953
FullChương 76
Lan Nhược Tiên Duyên
115 sao
Lượt đọc: 390
Chương 7
Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 454
Chương 10
65 sao
Lượt đọc: 2.087
FullChương 61
84.875 sao
Lượt đọc: 2.782
FullChương 88
85 sao
Lượt đọc: 2.729
FullChương 93
Quần Long Tranh Bá
114.91 sao
Lượt đọc: 3.391
Chương 40
Đại Phụng Đả Canh Nhân
84.875 sao
Lượt đọc: 3.105
Q.1 - Chương 100
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
95 sao
Lượt đọc: 4.144
Chương 15