Truyện Kiếm hiệp

65 sao
Lượt đọc: 289
FullChương 61
84.875 sao
Lượt đọc: 699
FullChương 88
85 sao
Lượt đọc: 729
FullChương 93
114.91 sao
Lượt đọc: 2.039
Chương 40
84.875 sao
Lượt đọc: 1.629
Q.1 - Chương 16
95 sao
Lượt đọc: 3.299
Chương 15
84.875 sao
Lượt đọc: 14.329
FullQ.2 - Chương 73
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 9.479
Chương 46
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9.609
FullChương 60
105 sao
Lượt đọc: 12.759
FullQ.7 - Chương 75
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 11.430
FullChương 54
Huyết Hải Phiêu Hương
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5.580
Chương 19
105 sao
Lượt đọc: 14.600
FullChương 39
Nghịch Thiên Hệ Thống
75 sao
Lượt đọc: 4.380
Chương 9
Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 19.750
Chương 107
Sát Nhân Điện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 15.000
Chương 4-4
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 18.660
Chương 41
84.875 sao
Lượt đọc: 41.700
FullChương 100
95 sao
Lượt đọc: 48.750
FullChương 364