Truyện Kiếm hiệp

Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 0
Chương 25
Sát Nhân Điện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1800
Chương 2-6
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 2240
Chương 41
Bần Tăng
84.875 sao
Lượt đọc: 12460
FullChương 100
Lâm Vũ Thiên Hạ
95 sao
Lượt đọc: 14650
FullChương 364
Giang Bắc Nữ Phỉ
65 sao
Lượt đọc: 12210
FullQ.3 - Chương 232
Vô Song
105 sao
Lượt đọc: 13710
FullQ.7 - Chương 191
Xích Quỷ Truyền Thừa
164.94 sao
Lượt đọc: 6190
Chương 48
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7490
Chương 30
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
85 sao
Lượt đọc: 39400
FullChương 1567
Đế Yến
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 7560
FullChương 139
Chân Tình Chân Mỹ
84.875 sao
Lượt đọc: 6030
FullChương 101
Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
65 sao
Lượt đọc: 3160
FullChương 31
Giang Hồ Ký
95 sao
Lượt đọc: 4360
FullChương 47
Hồng Bào Quái Nhân
85 sao
Lượt đọc: 6480
FullChương 80
Biên Hoang Truyền Thuyết
95 sao
Lượt đọc: 7120
FullChương 586