Truyện Kiếm hiệp

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 105
FullChương 76
65 sao
Lượt đọc: 1.355
FullChương 61
84.875 sao
Lượt đọc: 1.846
FullChương 88
85 sao
Lượt đọc: 1.849
FullChương 93
114.91 sao
Lượt đọc: 2.833
Chương 40
84.875 sao
Lượt đọc: 2.181
Q.1 - Chương 35
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ
95 sao
Lượt đọc: 3.793
Chương 15
84.875 sao
Lượt đọc: 15.958
FullQ.2 - Chương 73
Vô Thích
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 10.650
Chương 46
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 11.124
FullChương 60
105 sao
Lượt đọc: 13.858
FullQ.7 - Chương 75
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 12.391
FullChương 54