Truyện Kiếm hiệp

Huyết Hải Phiêu Hương
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 10
Chương 19
Lộng Gió
105 sao
Lượt đọc: 1210
FullChương 39
Nghịch Thiên Hệ Thống
75 sao
Lượt đọc: 1070
Chương 9
Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 4420
Chương 71
Sát Nhân Điện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5960
Chương 4-2
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 7420
Chương 41
Bần Tăng
84.875 sao
Lượt đọc: 20610
FullChương 100
Lâm Vũ Thiên Hạ
95 sao
Lượt đọc: 24820
FullChương 364
Giang Bắc Nữ Phỉ
65 sao
Lượt đọc: 20290
FullQ.3 - Chương 232
Vô Song
105 sao
Lượt đọc: 21900
FullQ.7 - Chương 191
Xích Quỷ Truyền Thừa
184.94 sao
Lượt đọc: 12560
Chương 50
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11620
Chương 30
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
85 sao
Lượt đọc: 73120
FullChương 1567
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
104.9 sao
Lượt đọc: 8950
Chương 29
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
104.9 sao
Lượt đọc: 8540
FullChương 39
Đế Yến
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 14770
FullChương 139
Chân Tình Chân Mỹ
84.875 sao
Lượt đọc: 12320
FullChương 101
Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
65 sao
Lượt đọc: 7010
FullChương 31