Truyện Kiếm hiệp

84.875 sao
Lượt đọc: 3.989
FullQ.2 - Chương 73
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2.199
Chương 46
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.879
FullChương 60
105 sao
Lượt đọc: 5.009
FullQ.7 - Chương 75
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 5.340
FullChương 54
Huyết Hải Phiêu Hương
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.760
Chương 19
105 sao
Lượt đọc: 7.730
FullChương 39
Nghịch Thiên Hệ Thống
75 sao
Lượt đọc: 2.790
Chương 9
Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 12.570
Chương 107
Sát Nhân Điện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11.240
Chương 4-2
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 13.670
Chương 41
84.875 sao
Lượt đọc: 31.470
FullChương 100
95 sao
Lượt đọc: 39.830
FullChương 364
65 sao
Lượt đọc: 32.270
FullQ.3 - Chương 232
105 sao
Lượt đọc: 33.390
FullQ.7 - Chương 191
Xích Quỷ Truyền Thừa
184.94 sao
Lượt đọc: 21.970
Chương 56
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 17.490
Chương 30
85 sao
Lượt đọc: 111.390
FullChương 1567
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
104.9 sao
Lượt đọc: 15.470
Chương 29