Truyện Kiếm hiệp

Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 0
Chương 29
Bần Tăng
84.875 sao
Lượt đọc: 8600
FullChương 100
Lâm Vũ Thiên Hạ
95 sao
Lượt đọc: 10220
FullChương 364
Giang Bắc Nữ Phỉ
65 sao
Lượt đọc: 7360
FullQ.3 - Chương 232
Vô Song
105 sao
Lượt đọc: 8000
FullQ.7 - Chương 191
Xích Quỷ Truyền Thừa
154.93 sao
Lượt đọc: 3500
Chương 48
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5190
Chương 30
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
85 sao
Lượt đọc: 20690
FullChương 1567
Đế Yến
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4490
FullChương 139
Chân Tình Chân Mỹ
84.875 sao
Lượt đọc: 4390
FullChương 101
Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
65 sao
Lượt đọc: 2430
FullChương 31
Giang Hồ Ký
95 sao
Lượt đọc: 3390
FullChương 47
Hồng Bào Quái Nhân
85 sao
Lượt đọc: 3830
FullChương 80
Biên Hoang Truyền Thuyết
95 sao
Lượt đọc: 3870
FullChương 586
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5040
FullChương 89
Hoa Kính
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 510
FullChương 8