Truyện Kiếm hiệp

105 sao
Lượt đọc: 14.146
FullQ.7 - Chương 75
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 12.621
FullChương 54
Huyết Hải Phiêu Hương
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 6.043
Chương 19
105 sao
Lượt đọc: 15.704
FullChương 39
Nghịch Thiên Hệ Thống
75 sao
Lượt đọc: 4.670
Chương 9
Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 22.334
Chương 107
Sát Nhân Điện
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 15.919
Chương 4-4
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 19.540
Chương 41
84.875 sao
Lượt đọc: 44.044
FullChương 100
95 sao
Lượt đọc: 51.415
FullChương 364
65 sao
Lượt đọc: 44.665
FullQ.3 - Chương 232
105 sao
Lượt đọc: 43.951
FullQ.7 - Chương 191
Xích Quỷ Truyền Thừa
184.94 sao
Lượt đọc: 30.614
Chương 57
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 22.979
Chương 30
85 sao
Lượt đọc: 150.947
FullChương 1567
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
104.9 sao
Lượt đọc: 19.447
Chương 29
104.9 sao
Lượt đọc: 18.894
FullChương 39
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 30.812
FullChương 139