Truyện Kiếm hiệp

Yêu Nữ Và Đại Ma Đầu
115 sao
Lượt đọc: 1640
FullChương 11
Yêu Hồ Loạn Thế
95 sao
Lượt đọc: 12150
FullChương 143
Khoái Kiếm
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 670
FullChương 5
Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế
115 sao
Lượt đọc: 43290
FullChương 62
U Linh Sơn Trang
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2300
FullChương 19
[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao
115 sao
Lượt đọc: 1220
FullChương 14
Tị Tuyết Truyền Kỳ
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 830
FullChương 11
Quỷ Luyến Hiệp Tình
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1050
FullChương 12
Ngưng Sương Kiếm
85 sao
Lượt đọc: 1510
FullChương 19
Mai Ảnh Mai Hương
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 670
FullChương 7
Huyết Biển Bức
105 sao
Lượt đọc: 670
FullChương 8
Yêu Nghiệt Nhà Ta
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1880
FullChương 10
Thần Thương Vô Địch
115 sao
Lượt đọc: 2370
FullChương 9
Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
84.875 sao
Lượt đọc: 2200
FullChương 9
Ngạo Kiếm Lăng Vân
105 sao
Lượt đọc: 9760
FullChương 761
Phong Lưu Võ Trạng Nguyên
104.9 sao
Lượt đọc: 15860
FullChương 864