Truyện Kiếm hiệp

85 sao
Lượt đọc: 20.623
FullChương 101
75 sao
Lượt đọc: 8.644
FullChương 26: Chương..
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 4.397
FullChương 12
65 sao
Lượt đọc: 3.714
FullChương 12
115 sao
Lượt đọc: 3.818
FullChương 11
95 sao
Lượt đọc: 29.266
FullChương 143
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1.551
FullChương 5
115 sao
Lượt đọc: 99.208
FullChương 62
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6.044
FullChương 19
115 sao
Lượt đọc: 3.554
FullChương 14
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2.748
FullChương 11
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3.591
FullChương 12
85 sao
Lượt đọc: 4.980
FullChương 19
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2.089
FullChương 7
105 sao
Lượt đọc: 2.137
FullChương 8
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5.277
FullChương 10