Truyện Lịch sử

Vương Tọa Công Lược Bút Ký
84.875 sao
Lượt đọc: 990
Chương 10-2
Thần Chiến Triều Trần
115 sao
Lượt đọc: 5750
Q.2 - Chương 44
Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm
104.9 sao
Lượt đọc: 6440
FullChương 92
Quan Đồ
84.875 sao
Lượt đọc: 10200
FullChương 156
Đại Tần Chi Sống Lâu Vạn Năm
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 18350
FullChương 1080
Tào Tặc
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11500
FullChương 731
Tàn Bào
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 10580
FullChương 180
Hoàng Tộc
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11490
FullChương 493
Say Mộng Giang Sơn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11970
FullQ.1 - Chương 1220
Đông Chu Liệt Quốc
65 sao
Lượt đọc: 9000
FullChương 108
Thiết Huyết Đại Minh
75 sao
Lượt đọc: 10280
FullChương 103
Hình Đồ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 11080
FullChương 582
Ác Hán
75 sao
Lượt đọc: 5980
FullChương 37
Cô Độc Chiến Thần
65 sao
Lượt đọc: 10890
FullChương 115
Đại Mạc Dao
115 sao
Lượt đọc: 4860
FullChương 24
Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
85 sao
Lượt đọc: 8040
FullChương 55: Chương..
  • 1
  • 2