Truyện Lịch sử

Thần Chiến Triều Trần
115 sao
Lượt đọc: 1480
Q.2 - Chương 29
Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm
104.9 sao
Lượt đọc: 3190
FullChương 92
Quan Đồ
84.875 sao
Lượt đọc: 5050
FullChương 156
Đại Tần Chi Sống Lâu Vạn Năm
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 8790
FullChương 1080
Tào Tặc
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5390
FullChương 731
Tàn Bào
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5300
FullChương 180
Hoàng Tộc
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6440
FullChương 493
Say Mộng Giang Sơn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6120
FullQ.1 - Chương 1220
Đông Chu Liệt Quốc
65 sao
Lượt đọc: 4820
FullChương 108
Thiết Huyết Đại Minh
75 sao
Lượt đọc: 6170
FullChương 103
Hình Đồ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5610
FullChương 582
Ác Hán
75 sao
Lượt đọc: 3080
FullChương 37
Cô Độc Chiến Thần
65 sao
Lượt đọc: 6190
FullChương 115
Đại Mạc Dao
115 sao
Lượt đọc: 2690
FullChương 24
Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta
65 sao
Lượt đọc: 6680
FullChương 151
Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
85 sao
Lượt đọc: 5080
FullChương 55: Chương..
Tranh Bá Thiên Hạ
05 sao
Lượt đọc: 16308
FullChương 1536
  • 1
  • 2