Truyện Lịch sử

Quan Đồ
84.875 sao
Lượt đọc: 1240
FullChương 156
Tào Tặc
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1480
FullChương 731
Tàn Bào
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1810
FullChương 180
Hoàng Tộc
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2220
FullChương 493
Say Mộng Giang Sơn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2130
FullQ.1 - Chương 1220
Đông Chu Liệt Quốc
65 sao
Lượt đọc: 2110
FullChương 108
Thiết Huyết Đại Minh
75 sao
Lượt đọc: 2650
FullChương 103
Hình Đồ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1820
FullChương 582
Ác Hán
75 sao
Lượt đọc: 1650
FullChương 37
Cô Độc Chiến Thần
65 sao
Lượt đọc: 2940
FullChương 115
Đại Mạc Dao
115 sao
Lượt đọc: 1140
FullChương 24
Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
85 sao
Lượt đọc: 2510
FullChương 55: Chương..
Tranh Bá Thiên Hạ
05 sao
Lượt đọc: 9708
FullChương 1536
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
15 sao
Lượt đọc: 3150
FullChương 49
  • 1
  • 2