Truyện Linh dị

115 sao
Lượt đọc: 839
FullQ.14 - Chương 36
65 sao
Lượt đọc: 2.849
FullChương 37
65 sao
Lượt đọc: 839
Chương 13
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9.319
FullChương 145
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 819
Chương 6
84.875 sao
Lượt đọc: 1.629
Q.1 - Chương 16
84.875 sao
Lượt đọc: 1.489
Chương 20
104.9 sao
Lượt đọc: 8.469
FullQ.2 - Chương 342
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 11.519
FullChương 61
105 sao
Lượt đọc: 9.349
FullQ.25 - Chương 51
105 sao
Lượt đọc: 7.589
FullChương 125
84.875 sao
Lượt đọc: 4.209
Chương 26
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 9.219
FullChương 51
95 sao
Lượt đọc: 2.189
FullChương 20
84.875 sao
Lượt đọc: 20.379
FullChương 127