Truyện Linh dị

Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính
65 sao
Lượt đọc: 1690
Chương 30
Trò Chơi Chết Chóc
115 sao
Lượt đọc: 1040
Chương 26
Bạn Trai Tôi Đang Thối Rữa
85 sao
Lượt đọc: 430
FullChương 7
Trừng Phạt (Punishment)
84.875 sao
Lượt đọc: 760
FullChương 11
Ánh Trăng Đoạt Mạng
85 sao
Lượt đọc: 1150
Q.2 - Chương 1-2
Quỷ Sông
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2190
FullQ.2 - Chương 22
Tiệm Ăn Của Quỷ
105 sao
Lượt đọc: 2320
Chương 27-2
Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1090
Chương 20
Bùa Yêu
75 sao
Lượt đọc: 1140
FullChương 15
Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 7460
FullQ.5 - Chương 252
Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
84.875 sao
Lượt đọc: 1220
Chương 20
Tiệm Quan Tài Trường Sinh
75 sao
Lượt đọc: 4160
FullChương 36
Bức Thư Từ Địa Ngục
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2070
Chương 26
Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi
115 sao
Lượt đọc: 2430
Chương 47