Truyện mới

Xích Quỷ Truyền Thừa
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 0
Chương 9
Tình Này Không Thể Quên
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 70
FullChương 20
Người Vợ Nô Lệ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1190
FullChương 78
Chết Cũng Phải Yêu
104.9 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 25
Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi
105 sao
Lượt đọc: 50
FullChương 53
Kích Dục
84.875 sao
Lượt đọc: 660
Chương 18
Ánh Hạ Trầm Luân
75 sao
Lượt đọc: 0
Chương 8
Yêu Đi Thôi, Muộn Lắm Rồi
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 0
Chương 1
Không Muốn Tìm Ta Yêu Đương
65 sao
Lượt đọc: 20
FullChương 112
Hokage Khôi Lỗi Điều Khiển Sư
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 484
Thần Toán Nữ Phụ
105 sao
Lượt đọc: 1070
FullChương 138
Galgame Từ Overlord Bắt Đầu
65 sao
Lượt đọc: 20
FullChương 415
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 190
Chương 30
Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 40
FullChương 94
Phù Hoa Chưa Dứt
85 sao
Lượt đọc: 1400
FullChương 51
Giai Nhân Và Luật Sư
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 900
Chương 31