Truyện mới

Điều Tiếu Lệnh
84.875 sao
Lượt đọc: 20
Chương 1
Lộ Khiết
105 sao
Lượt đọc: 90
Chương 8
Nghiện Sắc Đẹp
115 sao
Lượt đọc: 220
FullChương 57
Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
75 sao
Lượt đọc: 470
FullChương 85
Thay Đổi: Try to Forget...
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 670
FullChương 53
Ép Khô Nam Phụ
104.9 sao
Lượt đọc: 1600
FullQ.5 - Chương 70
ABO- Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!
65 sao
Lượt đọc: 550
FullChương 18