Truyện mới

Xem Chim Không Anh
105 sao
Lượt đọc: 2400
FullChương 58
Nơi Ta An Lòng
85 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 50
Không Thay Đổi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 460
FullChương 40
Trà Sữa Vị Em
104.9 sao
Lượt đọc: 350
Chương 9
Làm Nũng
85 sao
Lượt đọc: 1370
FullChương 76
Khoảng Cách Của Người
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5950
FullChương 87
Thiên Sư Không Xem Bói
65 sao
Lượt đọc: 460
Chương 30
Không Tin Tà
84.875 sao
Lượt đọc: 290
Q.1 - Chương 30
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 470
Chương 29
Bản Sao Tình Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3300
Chương 31