Truyện mới cập nhật

Bình Thiên Sách
95 sao
Lượt đọc: 360
Chương 9
Đổi Mệnh
115 sao
Lượt đọc: 31.810
Chương 50
Khi Bạn Là Của BTS
84.875 sao
Lượt đọc: 23.161
Chương 28
Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động
94.89 sao
Lượt đọc: 30.574
Chương 38
Crush Tuyệt Nhất Thế Giới
95 sao
Lượt đọc: 18.649
Chương 41
Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết
75 sao
Lượt đọc: 6.494
Chương 20
Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về
75 sao
Lượt đọc: 1.374
Chương 23
Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70
115 sao
Lượt đọc: 21.348
Chương 21
From Hanoi
85 sao
Lượt đọc: 5.601
Chương 5-1
Cho Em Mượn Bờ Vai Anh
115 sao
Lượt đọc: 6.933
Chương 18
Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau
115 sao
Lượt đọc: 6.285
Chương 22
Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!
105 sao
Lượt đọc: 20.030
Chương 70
Ngôi Sao Trong Mắt Em
115 sao
Lượt đọc: 4.715
Chương 16
Thần Chiến Triều Trần
115 sao
Lượt đọc: 25.342
Q.2 - Chương 44