Truyện Ngôn tình

85 sao
Lượt đọc: 659
FullChương 93
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 749
FullChương 53
85 sao
Lượt đọc: 2.049
FullChương 80
95 sao
Lượt đọc: 2.679
FullChương 48
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.169
Chương 27
115 sao
Lượt đọc: 1.759
FullChương 20
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 829
Chương 25
115 sao
Lượt đọc: 759
Chương 18
104.9 sao
Lượt đọc: 4.829
FullChương 167
115 sao
Lượt đọc: 5.559
FullChương 118
75 sao
Lượt đọc: 689
FullChương 11
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 979
Chương 18-2