Truyện Ngôn tình

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 99
Chương 14
75 sao
Lượt đọc: 199
Chương 19
95 sao
Lượt đọc: 799
Chương 20
65 sao
Lượt đọc: 289
Chương 18
85 sao
Lượt đọc: 3.069
FullChương 65
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 739
Chương 30
104.9 sao
Lượt đọc: 259
Chương 3
104.9 sao
Lượt đọc: 139
Chương 5
95 sao
Lượt đọc: 1.529
FullChương 194
75 sao
Lượt đọc: 1.929
FullChương 95