Truyện Ngôn tình

84.875 sao
Lượt đọc: 1.279
FullChương 39
104.9 sao
Lượt đọc: 1.139
FullChương 56
115 sao
Lượt đọc: 759
Chương 27
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.529
FullChương 37
105 sao
Lượt đọc: 1.149
FullChương 125
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.189
FullChương 75
115 sao
Lượt đọc: 1.879
FullChương 83
84.875 sao
Lượt đọc: 579
Chương 24
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.169
FullChương 51
95 sao
Lượt đọc: 529
FullChương 20
85 sao
Lượt đọc: 2.529
FullChương 64