Truyện Ngôn tình

05 sao
Lượt đọc: 31.582
FullChương 100
15 sao
Lượt đọc: 53.565
FullChương 88
05 sao
Lượt đọc: 40.685
FullChương 137
55 sao
Lượt đọc: 49.145
FullChương 67
05 sao
Lượt đọc: 15.305
FullChương 28
05 sao
Lượt đọc: 38.930
FullChương 143
05 sao
Lượt đọc: 11.036
FullChương 21
05 sao
Lượt đọc: 22.763
FullChương 39
05 sao
Lượt đọc: 47.689
FullQ.6 - Chương 49
05 sao
Lượt đọc: 35.247
FullChương 67
35 sao
Lượt đọc: 148.766
FullChương 1074
15 sao
Lượt đọc: 36.457
FullChương 111
05 sao
Lượt đọc: 12.538
FullChương 23
05 sao
Lượt đọc: 44.389
FullChương 213
15 sao
Lượt đọc: 31.443
FullChương 74
05 sao
Lượt đọc: 55.615
FullChương 110