Chúng tôi sẽ sớm chuyển sang tên miền mới là Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

05 sao
Lượt đọc: 21.570
FullChương 48
05 sao
Lượt đọc: 22.424
FullChương 39
05 sao
Lượt đọc: 27.700
FullChương 100: Chươn..
05 sao
Lượt đọc: 40.456
FullChương 200
15 sao
Lượt đọc: 15.530
FullChương 35
15 sao
Lượt đọc: 60.064
FullChương 108
15 sao
Lượt đọc: 52.936
FullChương 326
15 sao
Lượt đọc: 32.024
FullChương 74
15 sao
Lượt đọc: 53.607
FullChương 351
15 sao
Lượt đọc: 31.930
FullChương 71
24 sao
Lượt đọc: 50.754
FullChương 105
15 sao
Lượt đọc: 38.851
FullChương 107: Chươn..
05 sao
Lượt đọc: 16.227
FullChương 44
05 sao
Lượt đọc: 21.713
FullChương 48
05 sao
Lượt đọc: 18.298
FullChương 40
05 sao
Lượt đọc: 23.573
FullChương 55
05 sao
Lượt đọc: 26.958
FullChương 71
05 sao
Lượt đọc: 17.787
FullChương 30: Chương..