Chúng tôi sẽ sớm chuyển sang tên miền mới là Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 181
FullChương 87
95 sao
Lượt đọc: 1.014
FullChương 97
105 sao
Lượt đọc: 410
FullChương 92
95 sao
Lượt đọc: 235
FullChương 43
104.9 sao
Lượt đọc: 450
FullChương 61
65 sao
Lượt đọc: 587
FullChương 89
115 sao
Lượt đọc: 491
FullChương 192
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 154
Chương 8
65 sao
Lượt đọc: 207
Chương 13
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 326
FullChương 114
105 sao
Lượt đọc: 798
FullChương 125
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 222
Chương 19