Truyện Ngôn tình

85 sao
Lượt đọc: 2.739
FullChương 32
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 799
Chương 27
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.839
Chương 27
85 sao
Lượt đọc: 859
Chương 11
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 839
Chương 11
84.875 sao
Lượt đọc: 419
Chương 3
75 sao
Lượt đọc: 2.079
Chương 28
95 sao
Lượt đọc: 4.549
Chương 24
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.119
Chương 10
104.9 sao
Lượt đọc: 1.859
Chương 29
115 sao
Lượt đọc: 429
Chương 3
75 sao
Lượt đọc: 1.089
Chương 9
75 sao
Lượt đọc: 1.689
FullChương 10
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.689
Chương 33
85 sao
Lượt đọc: 2.829
FullChương 38
65 sao
Lượt đọc: 2.469
FullChương 48
105 sao
Lượt đọc: 1.759
Chương 30