Chúng tôi sẽ sớm chuyển sang tên miền mới là Truyenthoi.net

Truyện Ngôn tình

105 sao
Lượt đọc: 158
FullChương 9
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 118
FullChương 5
85 sao
Lượt đọc: 313
Chương 26
84.875 sao
Lượt đọc: 489
FullChương 96
84.875 sao
Lượt đọc: 1.735
FullChương 53
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 354
Chương 34
75 sao
Lượt đọc: 1.330
FullChương 104
115 sao
Lượt đọc: 1.530
FullChương 111
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1.181
FullChương 66
105 sao
Lượt đọc: 378
Chương 36
85 sao
Lượt đọc: 547
FullChương 54
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 860
FullChương 82
84.875 sao
Lượt đọc: 485
FullChương 79
105 sao
Lượt đọc: 1.187
FullChương 79
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.033
FullChương 55
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 895
FullChương 68
105 sao
Lượt đọc: 663
FullChương 59