Truyện Ngôn tình

114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 949
Chương 15
65 sao
Lượt đọc: 3.339
Chương 24
105 sao
Lượt đọc: 1.349
Chương 17
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.059
Chương 22
104.9 sao
Lượt đọc: 3.569
FullChương 110
115 sao
Lượt đọc: 7.019
FullChương 236
104.9 sao
Lượt đọc: 4.449
FullChương 91