Truyện Ngôn tình

65 sao
Lượt đọc: 2.259
Chương 29
65 sao
Lượt đọc: 2.169
Chương 38
114.64 sao
Lượt đọc: 3.119
Chương 30
75 sao
Lượt đọc: 4.219
Chương 86
104.9 sao
Lượt đọc: 2.909
Chương 29
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.879
FullChương 60
85 sao
Lượt đọc: 4.449
FullChương 15-3
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2.799
Chương 31
105 sao
Lượt đọc: 1.079
Chương 8
85 sao
Lượt đọc: 2.699
FullChương 39
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.899
FullChương 41
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.909
Chương 24
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1.009
Chương 10
115 sao
Lượt đọc: 3.459
Chương 30