Truyện Ngược

Người Vợ Nô Lệ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1190
FullChương 78
Chết Cũng Phải Yêu
104.9 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 25
Tình Yêu Hoài Phí
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 180
FullChương 39
Phụng Thần
65 sao
Lượt đọc: 260
Q.1 - Chương 5
Thời Gian Lạnh Lẽo
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 30
Chương 1
Thời Không Loạn Đấu
115 sao
Lượt đọc: 250
Chương 8
Quân Lâm Dưới Thành
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 270
Chương 12
Gió Cuốn Mây Tan
95 sao
Lượt đọc: 210
Chương 4
Nguyệt Phong Trọng Sinh
85 sao
Lượt đọc: 780
Chương 15
Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra
84.875 sao
Lượt đọc: 260
Q.1 - Chương 7
Hoa Phong Bạch Vân
65 sao
Lượt đọc: 1360
Chương 30
Mệt rồi! Đi rồi! Tan rồi!
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2530
FullLời của tác giả
Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
84.875 sao
Lượt đọc: 850
FullChương 59