Truyện Sắc

Con Dâu Nhà Họ Chu
84.875 sao
Lượt đọc: 2370
Chương 13
Động Tâm Vì Em
75 sao
Lượt đọc: 7430
FullChương 59
Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13070
FullChương 131-2
Mưu Đồ Đã Lâu
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2120
FullChương 21
Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 16100
FullChương 51
Khi Quân Vi Hoàng
65 sao
Lượt đọc: 8660
FullChương 81
Những Mảnh Vụn Vỡ
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2890
Chương 24
Ra Vẻ Mang Tool Hack Là Dễ Chết Nhất
115 sao
Lượt đọc: 3830
FullChương 115
Thần Tượng Nữ Phụ
75 sao
Lượt đọc: 13350
FullChương 91
Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ
75 sao
Lượt đọc: 7780
FullChương 36
Nghịch Thiên Hệ Thống
75 sao
Lượt đọc: 1210
Chương 9
Xí Hoang Nghi Thượng
105 sao
Lượt đọc: 8290
FullChương 116
Tiên Sinh Đến Từ 1930
115 sao
Lượt đọc: 7750
FullChương 92
Phù Thủy Chi Tâm
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 2580
FullChương 6-2
Lung Linh Ảnh
95 sao
Lượt đọc: 8980
FullChương 22
Ban Ngày Tận Tình
124.92 sao
Lượt đọc: 8970
FullChương 15
Sai Lầm Trong Quá Khứ
65 sao
Lượt đọc: 8570
Chương 30
Hôn Luyến [ABO]
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 19980
FullChương 41
Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)
65 sao
Lượt đọc: 32470
FullChương 33