Truyện Sắc

Tân Thần Chi Chiến
95 sao
Lượt đọc: 0
Chưa có nội dung
Nan Từ
85 sao
Lượt đọc: 10380
FullChương 104
Phong Lưu Tổng Tài
95 sao
Lượt đọc: 1230
DropChương 15
Cầu Vồng Sau Mưa
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3630
FullChương 38
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối
84.88 sao
Lượt đọc: 14270
FullChương 39
Vợ Yêu Đến Rồi!!!
95 sao
Lượt đọc: 19740
FullChương 46
Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh
84.875 sao
Lượt đọc: 25740
FullChương 99
Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu
104.9 sao
Lượt đọc: 10220
Chương 31
Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
105 sao
Lượt đọc: 12320
Chương 21
Mị Công Tử
95 sao
Lượt đọc: 5010
FullChương 32
Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
95 sao
Lượt đọc: 7640
Chương 47
Boss Cuồng Vợ Yêu
65 sao
Lượt đọc: 22480
FullChương 72
Hạ Tuyết
104.9 sao
Lượt đọc: 4280
FullChương 54
Diễn Trò
104.9 sao
Lượt đọc: 2690
Chương 44
Thị Tỉnh
115 sao
Lượt đọc: 6680
FullChương 48