Truyện Sắc

104.9 sao
Lượt đọc: 129
Chương 3
105 sao
Lượt đọc: 1.279
FullChương 102
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4.189
FullChương 36
95 sao
Lượt đọc: 3.489
Chương 22
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.519
FullChương 166
65 sao
Lượt đọc: 3.189
Chương 24
105 sao
Lượt đọc: 4.459
FullChương 41
84.875 sao
Lượt đọc: 8.619
FullChương 77
115 sao
Lượt đọc: 3.209
Chương 30
75 sao
Lượt đọc: 4.329
FullChương 26
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5.949
FullChương 49
75 sao
Lượt đọc: 4.259
Chương 100
65 sao
Lượt đọc: 5.689
FullChương 48
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 8.580
FullChương 62
104.9 sao
Lượt đọc: 1.140
FullChương 8
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 13.420
FullChương 147
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5.130
FullChương 31
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 7.510
FullChương 53