Truyện Sắc

74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 509
FullChương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 699
FullChương 104
65 sao
Lượt đọc: 1.639
FullChương 44
84.875 sao
Lượt đọc: 5.859
FullChương 98
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.049
FullChương 127
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1.809
Chương 14
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.939
Chương 34
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3.039
FullChương 11
85 sao
Lượt đọc: 3.389
FullChương 30
104.9 sao
Lượt đọc: 14.469
FullChương 101
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 16.169
FullChương 113
104.9 sao
Lượt đọc: 5.709
FullChương 31
65 sao
Lượt đọc: 6.599
FullChương 64
85 sao
Lượt đọc: 6.069
Chương 18
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 26.719
FullChương 156
65 sao
Lượt đọc: 9.289
FullChương 128
95 sao
Lượt đọc: 3.299
Chương 15
75 sao
Lượt đọc: 9.139
FullQ.5 - Chương 308