Truyện Sắc

Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký
105 sao
Lượt đọc: 220
Chương 6
Như Khói Như Cát
85 sao
Lượt đọc: 1160
FullChương 116
Âm Mưu Em Chồng
115 sao
Lượt đọc: 7180
FullChương 43
Nhạt Màu
74.43 sao
Lượt đọc: 7610
FullChương 42
Trong Phim Ngoài Đời
65 sao
Lượt đọc: 5680
Chương 7
Từ Từ Dụ Dỗ
115 sao
Lượt đọc: 13510
FullChương 87
Lạc Lối Giữa Danh Vọng
75 sao
Lượt đọc: 6650
Chương 29
Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
105 sao
Lượt đọc: 9090
FullChương 73
Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 25220
FullChương 90
Dưỡng Thi
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1970
Chương 36
Yêu Chủ Nợ Của Chồng
85 sao
Lượt đọc: 20420
FullChương 30
Tân Thần Chi Chiến
95 sao
Lượt đọc: 3080
Q.1 - Chương 25
Nan Từ
85 sao
Lượt đọc: 55130
FullChương 104
Phong Lưu Tổng Tài
95 sao
Lượt đọc: 2710
DropChương 15
Cầu Vồng Sau Mưa
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6310
FullChương 38