Truyện Sủng

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 710
Chương 14
Đường Vào Yêu
75 sao
Lượt đọc: 0
FullChương 29
Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên
95 sao
Lượt đọc: 0
Chương 10
Cẩm Thượng Thiêm Hoa
105 sao
Lượt đọc: 6240
FullChương 74
Chia Tay Một Trăm Ngày
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1140
FullChương 19
Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
115 sao
Lượt đọc: 2140
FullQ.1 - Chương 117
Dịu Dàng Dành Riêng Em
85 sao
Lượt đọc: 4130
FullChương 75
Lão Phu Thiếu Thê
115 sao
Lượt đọc: 9550
FullChương 81
Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối
84.88 sao
Lượt đọc: 14280
FullChương 39
Sự Trả Thù Của Thiên Thần - NTT2k1
84.875 sao
Lượt đọc: 2940
FullChương 31
Bé Ngoan
65 sao
Lượt đọc: 290
Chương 4