Truyện Sủng

Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi
105 sao
Lượt đọc: 60
FullChương 53
Phù Hoa Chưa Dứt
85 sao
Lượt đọc: 1400
FullChương 51
Giai Nhân Và Luật Sư
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 900
Chương 31
Tù Thê
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 690
FullChương 6
Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
65 sao
Lượt đọc: 970
FullChương 16
Đại Sắc Đang Nồng
84.875 sao
Lượt đọc: 220
Chương 13
Tự Mình Đa Tình
115 sao
Lượt đọc: 2110
FullChương 56
Nửa Đời An Nhiên
75 sao
Lượt đọc: 290
Chương 8
Đút Em Một Viên Kẹo Đường
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3880
FullChương 60
Thần Hồn Điên Đảo
105 sao
Lượt đọc: 6290
FullChương 81
Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn
115 sao
Lượt đọc: 3140
FullChương 73
Anh Chỉ Là Một
104.9 sao
Lượt đọc: 1050
Chương 24
Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 380
Chương 10
Ảnh Hậu Nhiều Tiền
95 sao
Lượt đọc: 490
Chương 17
Chỉ Hát Cho Em Nghe
95 sao
Lượt đọc: 520
Chương 33