Truyện Sủng

Vì Em Mà Mê Muội
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 230
Chương 2
Tiểu Phu Nhân
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 990
Chương 10
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!
115 sao
Lượt đọc: 660
Chương 15
Chính Là Em Chỉ Thích Anh
104.9 sao
Lượt đọc: 120
Chương 12
Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon
84.875 sao
Lượt đọc: 330
Chương 34
Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251
84.875 sao
Lượt đọc: 190
Chương 12
Lòng Bàn Tay Sủng Ái
85 sao
Lượt đọc: 140
Chương 16
Khúc Chiết Trong Lòng
105 sao
Lượt đọc: 70
Chương 5
Động Tâm Vì Em
75 sao
Lượt đọc: 7430
FullChương 59
Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng
105 sao
Lượt đọc: 940
FullChương 66
Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13080
FullChương 131-2
Tâm Tự Diệu Ngôn
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 8470
FullChương 56