Truyện Sủng

125 sao
Lượt đọc: 1.122
Chương 26
125 sao
Lượt đọc: 6.997
FullChương 118
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1.162
Chương 18-2
84.875 sao
Lượt đọc: 2.129
FullChương 34
104.9 sao
Lượt đọc: 846
FullChương 26
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 499
FullChương 10
115 sao
Lượt đọc: 5.792
FullChương 61
85 sao
Lượt đọc: 7.019
FullChương 72
115 sao
Lượt đọc: 3.413
FullChương 78
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.359
FullChương 88
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2.035
Chương 14