Truyện Teen

104.9 sao
Lượt đọc: 162
FullChương 50
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 121
FullChương 60
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 152
Chương 35
65 sao
Lượt đọc: 1.259
Chương 27
Đoản Của Gián
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.142
Chương 15
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.900
FullChương 99
Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt
75 sao
Lượt đọc: 4.851
Chương 21
Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.991
Chương 18
105 sao
Lượt đọc: 11.654
FullChương 63
Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 6.968
Chương 24