Truyện Teen

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 99
Chương 14
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 689
FullChương 99
105 sao
Lượt đọc: 2.289
FullChương 63
104.9 sao
Lượt đọc: 969
FullChương 21
104.9 sao
Lượt đọc: 3.539
FullChương 100
Ác Ma! Tôi Yêu Anh
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.200
Chương 20
Tôi Là Mẹ Kế Của Anh
105 sao
Lượt đọc: 1.330
Chương 12
Short Story Bang Tan
84.875 sao
Lượt đọc: 2.810
Chương 20
Bão Mùa Hè
74.57 sao
Lượt đọc: 4.090
Chương 23
Khoảng Trời Rộng Lớn
75 sao
Lượt đọc: 1.760
Chương 17
49 Gặp 50
104.9 sao
Lượt đọc: 1.190
Chương 6