Truyện Teen

94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2.789
Chương 15
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5.799
FullChương 99
75 sao
Lượt đọc: 4.399
Chương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.369
Chương 18
105 sao
Lượt đọc: 9.769
FullChương 63
104.9 sao
Lượt đọc: 3.369
FullChương 21
104.9 sao
Lượt đọc: 10.939
FullChương 100
Ác Ma! Tôi Yêu Anh
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 4.860
Chương 20
Tôi Là Mẹ Kế Của Anh
105 sao
Lượt đọc: 2.700
Chương 12
Short Story Bang Tan
84.875 sao
Lượt đọc: 5.000
Chương 20