Truyện Teen

Bạn Trai Hai Mặt
85 sao
Lượt đọc: 240
Chương 23
Mặt Nạ Thiên Tài
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 230
Chương 30
Lớp Học Ma Ám
95 sao
Lượt đọc: 160
Chương 19
Cỏ Bốn Lá Là Anh
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 160
Chương 4
Chồng! Anh Là Ai?
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3540
Chương 32
Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!
85 sao
Lượt đọc: 23650
FullChương 79
Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
105 sao
Lượt đọc: 12320
Chương 21
Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7910
FullChương 61
Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?
84.875 sao
Lượt đọc: 880
Chương 17
Yêu Anh Thêm Lần Nữa
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3450
FullChương 10
Vợ Yêu! Muốn Trốn?
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 23110
FullChương 34
Độc Sủng Hoàng Hậu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 6170
FullChương 10