Truyện Teen

Sống Cùng Anh Một Năm
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 6240
Chương 24
Nếu Vẫn Còn Yêu Em
95 sao
Lượt đọc: 3890
Chương 23
Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1370
Chương 21
Bạn Trai Hai Mặt
85 sao
Lượt đọc: 2010
Chương 24
Mặt Nạ Thiên Tài
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 3310
Chương 30
Lớp Học Ma Ám
105 sao
Lượt đọc: 4430
Chương 19
Cỏ Bốn Lá Là Anh
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 530
Chương 5
Chồng! Anh Là Ai?
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9210
Chương 37
Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!
85 sao
Lượt đọc: 33300
FullChương 79
Bạn Thân: Yêu Nhau Đi?
105 sao
Lượt đọc: 17800
Chương 21
Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 15930
FullChương 61
Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?
84.875 sao
Lượt đọc: 2390
Chương 17
Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)
65 sao
Lượt đọc: 2860
Chương 23