Truyện Tiên hiệp

Thần Thoại
115 sao
Lượt đọc: 0
Chương 25
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1110
FullChương 98
Lão Đại Đều Yêu Ta
85 sao
Lượt đọc: 8400
FullChương 125
Phụng Chỉ Béo Phì
85 sao
Lượt đọc: 7820
FullChương 82
Lâm Uyên Hành
84.875 sao
Lượt đọc: 870
Chương 24
Lạn Kha Kì Duyên
85 sao
Lượt đọc: 2100
Chương 53
Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 2240
Chương 41
Thương Sinh
115 sao
Lượt đọc: 1450
Chương 14
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
65 sao
Lượt đọc: 13170
FullChương 30
Thương Nguyên Đồ
65 sao
Lượt đọc: 1990
Q.2 - Chương 9
Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
105 sao
Lượt đọc: 7620
Chương 116
Lâm Vũ Thiên Hạ
95 sao
Lượt đọc: 14650
FullChương 364
Cửu Thiên
84.875 sao
Lượt đọc: 1070
Chương 8
Tiên Đạo Bất Chính
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 7610
Chương 72
Thần Chiến Triều Trần
115 sao
Lượt đọc: 5110
Q.2 - Chương 44
Chí Tôn Ma Đầu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 650
Chương 3