Truyện Tiên hiệp

Tam Thiên Lưu Hành
75 sao
Lượt đọc: 0
Chương 29
Thương Sinh
115 sao
Lượt đọc: 560
Chương 14
Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta
65 sao
Lượt đọc: 6660
FullChương 30
Thương Nguyên Đồ
65 sao
Lượt đọc: 560
Chương 9
Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
105 sao
Lượt đọc: 3270
Chương 62
Lâm Vũ Thiên Hạ
95 sao
Lượt đọc: 10220
FullChương 364
Cửu Thiên
84.875 sao
Lượt đọc: 510
Chương 7
Tiên Đạo Bất Chính
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 2160
Chương 44
Thần Chiến Triều Trần
115 sao
Lượt đọc: 1920
Q.2 - Chương 32
Chí Tôn Ma Đầu
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 390
Chương 3
Xích Quỷ Truyền Thừa
154.93 sao
Lượt đọc: 3500
Chương 48
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 5190
Chương 30
Luyện Kiếm
115 sao
Lượt đọc: 350
Chương 3
Tự Mình Đa Tình
115 sao
Lượt đọc: 8980
FullChương 56
Địa Thư Chi Chủ
95 sao
Lượt đọc: 4910
FullChương 199
Ai Lĩnh Khen Thưởng Của Ta
104.9 sao
Lượt đọc: 4870
FullChương 287
Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian
85 sao
Lượt đọc: 20690
FullChương 1567