Truyện Tiên hiệp

85 sao
Lượt đọc: 145
FullChương 40
105 sao
Lượt đọc: 125
Chương 20
85 sao
Lượt đọc: 428
FullChương 135
105 sao
Lượt đọc: 192
Chương 13
95 sao
Lượt đọc: 233
Chương 8
115 sao
Lượt đọc: 268
Chương 7
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.242
FullChương 85
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 6.960
FullChương 116
85 sao
Lượt đọc: 9.640
FullQ.12 - Chương 22
84.875 sao
Lượt đọc: 2.181
Q.1 - Chương 35
84.875 sao
Lượt đọc: 2.081
Chương 20
84.875 sao
Lượt đọc: 1.659
FullChương 9
75 sao
Lượt đọc: 11.424
FullQ.5 - Chương 308
Đại Chu Tiên Lại
85 sao
Lượt đọc: 4.919
Chương 31