Truyện Tiên hiệp

Xích Quỷ Truyền Thừa
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 0
Chương 9
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 190
Chương 30
Luyện Kiếm
115 sao
Lượt đọc: 50
Chương 2
Tự Mình Đa Tình
115 sao
Lượt đọc: 2110
FullChương 56
Địa Thư Chi Chủ
95 sao
Lượt đọc: 510
FullChương 199
Ai Lĩnh Khen Thưởng Của Ta
104.9 sao
Lượt đọc: 1440
FullChương 287
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
104.9 sao
Lượt đọc: 1350
Chương 22
Phụng Thần
65 sao
Lượt đọc: 260
Q.1 - Chương 5
Mộc Tiên Ký
104.9 sao
Lượt đọc: 2440
FullChương 277
Diệu Thủ Hồi Thôn
65 sao
Lượt đọc: 2220
FullChương 1263
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2240
FullQ.8 - Chương 74
Tiền Nhiệm Vô Song
84.875 sao
Lượt đọc: 890
Chương 28
Linh Thế Hồn Thần
85 sao
Lượt đọc: 1090
Chương 30
Văn Thuyết
75 sao
Lượt đọc: 1900
FullChương 102
Người Có Từng Yêu Ta Chưa?
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 1620
FullChương 58
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1460
FullChương 47
Nhất Ngôn Thông Thiên
105 sao
Lượt đọc: 1700
FullQ.6 - Chương 725