Truyện Tiểu thuyết

Bát Lâu Kim Chủ
15 sao
Lượt đọc: 420
FullChương 10
Bảo Hộ Em Suốt Đời
25 sao
Lượt đọc: 1776
FullChương 141
Bà Sa
15 sao
Lượt đọc: 2771
FullChương 70
Hoàng Hôn Lưu Manh
05 sao
Lượt đọc: 216
FullChương 4
Tiếng Người
05 sao
Lượt đọc: 2326
FullChương 46
Trẻ Và Vụng Về
05 sao
Lượt đọc: 1892
FullChương 92
Thần Thoại Hy Lạp
15 sao
Lượt đọc: 2650
FullChương 161
Dật Tiếu Khuynh Thành
05 sao
Lượt đọc: 2338
FullChương 150
Cố Nhân
25 sao
Lượt đọc: 1658
FullChương 29
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
05 sao
Lượt đọc: 2445
FullChương 71