Truyện Trinh thám

Nhất Kiếm Sương Hàn
95 sao
Lượt đọc: 13140
FullChương 163
Pháp Ngoại Tình Duyên
75 sao
Lượt đọc: 1940
FullChương 10
Âm Dương Nhãn
85 sao
Lượt đọc: 21740
FullChương 92
Lớp Học Ma Ám
105 sao
Lượt đọc: 7900
Chương 19
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
65 sao
Lượt đọc: 16880
FullChương 68
Trừng Phạt (Punishment)
84.875 sao
Lượt đọc: 2700
FullChương 11
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
115 sao
Lượt đọc: 2000
FullChương 10
Ngày Nắng Chói Chang
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5070
Chương 11
Ánh Trăng Đoạt Mạng
85 sao
Lượt đọc: 5830
Q.2 - Chương 10
Quỷ Sông
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 8040
FullQ.2 - Chương 22
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
95 sao
Lượt đọc: 3960
FullChương 19
Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh
95 sao
Lượt đọc: 38890
FullChương 47