Truyện Trọng sinh

Chiến Và Hòa
75 sao
Lượt đọc: 230
FullChương 153
Sinh Tồn Sân Thi Đấu
104.9 sao
Lượt đọc: 70
Chương 13
Tiến Công Sủng Phi
65 sao
Lượt đọc: 5980
FullChương 273
Tổng Giám Đốc Trọng Sinh
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 1110
Chương 22
Sở Tâm Lam Lại Đến Đây
65 sao
Lượt đọc: 3920
FullChương 86
Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu
104.9 sao
Lượt đọc: 7020
Chương 31
Tiến Hóa Từ Cây Liễu
115 sao
Lượt đọc: 1240
Chương 19
Vi Quan Hào Môn
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 570
Chương 8
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1840
FullChương 33
[Đam Mỹ] Tứ Hôn
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 9640
FullChương 103
Mĩ Nhân Mềm Mại
85 sao
Lượt đọc: 390
Chương 3
Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
104.9 sao
Lượt đọc: 13220
FullChương 92
Giáo Hoàng Phản Nghịch
65 sao
Lượt đọc: 4570
FullChương 102