Truyện Trọng sinh

104.9 sao
Lượt đọc: 129
Chương 3
95 sao
Lượt đọc: 1.119
FullChương 194
84.875 sao
Lượt đọc: 209
Chương 6
105 sao
Lượt đọc: 1.499
FullQ.5 - Chương 14
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3.289
FullChương 121
84.875 sao
Lượt đọc: 6.639
FullChương 97
85 sao
Lượt đọc: 30.689
FullChương 773
75 sao
Lượt đọc: 1.799
Chương 27
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.019
Chương 10
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 1.049
Chương 20
105 sao
Lượt đọc: 949
Chương 8
115 sao
Lượt đọc: 9.369
FullChương 141
84.875 sao
Lượt đọc: 7.719
FullChương 63