Truyện Trọng sinh

Hầu Môn Kiêu Nữ
95 sao
Lượt đọc: 13030
FullChương 131-2
Thanh Lâu - Phá Quân
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 680
FullChương 8
Khi Quân Vi Hoàng
65 sao
Lượt đọc: 8660
FullChương 81
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
105 sao
Lượt đọc: 450
Chương 42
Tiêu Phòng Ký
105 sao
Lượt đọc: 230
Chương 13
Vô Hạn Trọng Sinh
104.9 sao
Lượt đọc: 5030
FullChương 56
Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 4620
FullChương 89
Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
84.875 sao
Lượt đọc: 8450
FullChương 74
Cố Chấp Trong Lòng Anh
115 sao
Lượt đọc: 4370
Chương 27
[Đam Mỹ] Thiên Tử
104.9 sao
Lượt đọc: 13990
FullChương 84
Thịnh Sủng Chi Hạ
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3950
Chương 29
Trọng Sinh Chi Hoàn Khố
84.875 sao
Lượt đọc: 5320
FullChương 35
Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ
104.9 sao
Lượt đọc: 1470
Chương 42
Đấu Thần
85 sao
Lượt đọc: 4650
FullChương 1005
Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
65 sao
Lượt đọc: 12250
FullChương 45
Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?
125 sao
Lượt đọc: 280
Chương 2
Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ
75 sao
Lượt đọc: 7780
FullChương 36