Truyện Việt Nam

115 sao
Lượt đọc: 4.069
FullChương 51
65 sao
Lượt đọc: 4.469
Chương 73
95 sao
Lượt đọc: 5.779
FullChương 43
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2.519
Chương 19
65 sao
Lượt đọc: 9.289
FullChương 128
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 9.089
FullChương 75
105 sao
Lượt đọc: 9.769
FullChương 63
95 sao
Lượt đọc: 2.189
FullChương 20
85 sao
Lượt đọc: 10.159
FullChương 64
85 sao
Lượt đọc: 6.709
FullChương 32
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 7.549
FullChương 58
95 sao
Lượt đọc: 8.859
FullChương 28
95 sao
Lượt đọc: 16.170
FullChương 226
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 24.910
FullChương 62
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 12.840
FullChương 60
115 sao
Lượt đọc: 47.900
FullChương 34
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 23.390
FullChương 27
Diệp
104.9 sao
Lượt đọc: 20.820
Chương 60
Biến Dị Nhờ Virus
105 sao
Lượt đọc: 3.060
Chương 8
95 sao
Lượt đọc: 27.940
FullChương 41