Truyện Việt Nam

64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.089
FullChương 75
105 sao
Lượt đọc: 2.079
FullChương 63
95 sao
Lượt đọc: 519
FullChương 20
85 sao
Lượt đọc: 2.379
FullChương 64
85 sao
Lượt đọc: 2.459
FullChương 32
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 749
Chương 23
95 sao
Lượt đọc: 3.869
FullChương 28
95 sao
Lượt đọc: 6.840
FullChương 226
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 15.800
FullChương 62
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 7.060
FullChương 60
115 sao
Lượt đọc: 40.180
FullChương 34
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 18.070
FullChương 27
Diệp
104.9 sao
Lượt đọc: 10.990
Chương 60
Biến Dị Nhờ Virus
105 sao
Lượt đọc: 1.750
Chương 8
95 sao
Lượt đọc: 23.330
FullChương 41
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 11.810
FullChương 32
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 9.050
FullChương 24
94.89 sao
Lượt đọc: 10.880
FullChương 17
84.75 sao
Lượt đọc: 11.000
FullChương 22
114.82 sao
Lượt đọc: 12.170
FullChương 40