Truyện Việt Nam

64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 534
Chương 114
85 sao
Lượt đọc: 330
FullChương 23
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.456
FullQ.2 - Chương 182
Xuyên Qua Ngàn Năm
85 sao
Lượt đọc: 1.229
Chương 40
104.9 sao
Lượt đọc: 1.910
FullChương 38
115 sao
Lượt đọc: 5.614
FullChương 51
65 sao
Lượt đọc: 7.695
FullChương 73
95 sao
Lượt đọc: 7.481
FullChương 43
Thiên Cổ Hận
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 3.371
Chương 20
74.43 sao
Lượt đọc: 12.632
FullChương 128
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11.285
FullChương 75
105 sao
Lượt đọc: 12.528
FullChương 63
95 sao
Lượt đọc: 2.976
FullChương 20
85 sao
Lượt đọc: 12.298
FullChương 64
85 sao
Lượt đọc: 8.056
FullChương 32
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 10.094
FullChương 58
95 sao
Lượt đọc: 10.038
FullChương 28
95 sao
Lượt đọc: 19.124
FullChương 226